حقوق بشر

طالب بسطامی زیر شکنجه جان باخت!

جمهوری اسلامی جسد بی جان یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه ٩۶ را تحویل خانواده اش داد. طالب بسطامی زیر شکنجه به قتل رسید. روز یکشنبه ۶اسفند ماه ادارە اطلاعات ایلام به خانوادە طالب بسطامی اعلام کردە است که فرزندشان در زندان جانش را از دست دادە و بیایید جنازەاش را تحویل بگیرد. طالب بسطامی؛ اهل ملکشاهی از ایلام؛ پرستار و متأهل بود. ..

قتل از طریق شکنجه جزءِ جدایی ناپذیر سیستم جمهوری اسلامی ست. نگذاریم فجایع دهۀ شصت تکرار شوند. نگذاریم بار دیگر افرادی که برای نان، کار و آزادی به میدان آمده اند در بی تفاوتی و “بی خبری” جامعه به قتلگاه برده شده و هر روز به تعدادشان اضافه شود. راه خلاص از این وضعیت در گرو اتحاد زنان، کارگران، دانشجویان، معلمین، بازنشستگان و تمام اقشار زحمتکش، تحت ستم و آزادیخواه جامعۀ ما است.
یاد طالب بسطامی و همۀ شهدای خیزش اخیر، که توسط دیکتاتوری رژیم «ولایی» به قتل رسیده اند گرامی و شعله ای پرتو افکن بر راه مبارزه برای رسیدن به استقلال، نان، کار، و آزادی باد.

برگرفته از سایت بالاترین

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا