ویژه روز جهانی زن

گرامیداشت روز بزرگ ۸ مارس

در هر شرایطی که هستیم با تمام توانمان و با دستانی به هم گره خورده تلاش کرده ایم که چون همیشه روز جهانی زن را در کنار همه زنان جهان به جشن بنشینیم. در زیر انواع و اقسام بند و زنجیرهای قانونی و غیر آن، گرد هم آمدیم….

همچون همیشه خوشامدگویی سرشار از عشق به همه زنان و مردانی که دغدغه رهایی همه انسانها را دارند و سپس بیان تاریخچه ای مختصر از این روز بزرگ و مبارزات زنان در ایران و جهان.

ساز زدیم و آواز خواندیم. تئاتری در موضوع ستم هایی که می کشیم، اجرا کردیم. کارگاهی در خصوص نقش تبعیضات جنسیتی، ستم طبقاتی، دین و سنت، آموزش و فرهنگ در زندگی زنان این مرز و بوم داشتیم و نتیجه حاصل از آن، رفتن به سوی «آگاهی» و «تشکل مستقل زنان» بود.

ما زنان در هر برهه از تاریخ به گونه ای پیگیر مطالبات خود بوده ایم و تا کنون در زمینه هسته های مطالعاتی، برپایی مراسم روز جهانی زن، آکسیون های محدود در این رابطه و انتشار کتب و مقالات متعدد در زمینه مسائل زنان کوشش کرده ایم.

پیش از جنبش دی ماه ۹۶ ویدا موحد معروف به «دختر خیابان انقلاب» برای اعتراض به حجاب اجباری روسری از سر کشید و بر بادش داد. پس از آن با شروع تظاهرات پر شور خیابانی در اعتراض به مشکلات بیکاری و گرانی و… حرکت دختران انقلاب تداوم یافت.

در واقع از یک سو سیستم سرمایه سالار و سود محور و از سوی دیگر حاکمیت مردسالارانه و سلطه مذهب و سنت، بستر خیزش و تحرکات مترقی ماه های اخیر بوده است.

ضروری است که جنبش زنان در تداوم حرکت «دختران خیابان انقلاب» گام های بلندی بردارد.

بخشی از زنان کرج و تهران

اسفند ۹۶

تریبونی برای زنان چپ

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا