حقوق بشر

خطر ایست قلبی گلرخ ایرایی را تهدید می کند

پس از ۳۵ روز اعتصاب غذا، خطر ایست قلبی گلرخ ایرایی را تهدید می کند.به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، بهداری زندان قرچک درباره وضعیت این زندانی سیاسی هشدار داده با این حال مسئولین از رسیدگی به درخواست وی خودداری می کنند…
گلرخ ایرایی اعلام کرده که تا زمان انتقال به زندان اوین به اعتصاب خود ادامه می دهد.

صدای زندانی سیاسی شجاع آتنا دائمی از زندان

خبرگزاری هرانا – در پی درخواست جمعی از مدافعان حقوق بشر، آتنا دائمی پس از ۱۳ روز به اعتصاب خود که از ۶ روز پیش به اعتصاب خشک تبدیل شده بود پایان داد، با این حال گلرخ ایرایی اعلام کرده است که به اعتصاب خشک (خودداری از نوشیدن مایعات) خود پایان می دهد اما همچنان به نشانه اعتراض به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد.

صدای آتنا دائمی در پایان اعتصاب

https://www.youtube.com/watch?v=AW66j9GXEEo

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا