احزاب و شخصیت‌ها

اعلامیه مشترک: حمله به تجمع مسالمت آمیز زنان را محکوم می کنیم!

سران حکومت که بعد از خیزش دیماه برای فریبکاری از حق اعتراض مردم دفاع می کردند، اکنون با چهره واقعی خود ظاهر شده و صدای اعتراض زنان را در روز ۸ مارس با خشونت سرکوب نمودند. این حکومت تنها با زبان خشونت صحبت می کند.

فعالین جنبش زنان طی فراخوانی از نیروهای آزادیخواه خواسته بودند که برای اعتراض به نابرابری، بی‌عدالتی، تبعیض جنسیتی و پایمال شدن حقوق زنان در روز ۸ مارس جلو وزارت کار گرد هم آیند. تجمع کنندگان پلاکاردهائی با شعارهای: «برای رفع تبعیض از پا نمی‌نشینیم»، «نه به تبعیض جنسیتی»، «دستمزد برابر و عادلانه برای زنان»، «آزادی، برابری، عدالت جنسیتی» در دست داشتند. اما تجمع مسالمت آمیز روز ۸ مارس با حمله نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی روبرو شد. با حمله نیروهای سرکوبگر، شرکت کنندگان پراکنده شده و در جمع های کوچکتر سرود “ای زن حضور زندگی” را خوانده و با شعارهای: “حق ما برابری، کار تو ستمگری”، “آزادی برابری، عدالت جنسِتی”، “زنان کار آزادی، پوشش اختیاری” صدای اعنراض خود را فریاد نمودند.

نیروهای سرکوبگر رژیم در همان لحظات اولیه ۸۵ نفر را بازداشت و آنها را با ضرب و شتم به ون‌های نیروی انتظامی منتقل کردند. تعداد زیادی از اعضای خانواده و دوستان دستگیرشدگان با تجمع در مقابل پلیس امنیت وزرا خواهان آزادی بازداشت شدگان شدند. تا کنون تعدادی از بازداشتی ها را آزاد کردند اما اکثر آن ها هنوز در بازداشت به سر می برند.

سران حکومت که بعد از خیزش دیماه برای فریبکاری از حق اعتراض مردم دفاع می کردند، اکنون با چهره واقعی خود ظاهر شده و صدای اعتراض زنان را در روز ۸ مارس با خشونت سرکوب نمودند. این حکومت تنها با زبان خشونت صحبت می کند.

ما حمله دستگاه سرکوبگر حکومت را به تجمع مسالمت آمیز مدافعین حقوق زنان محکوم می کنیم و تشکل های سیاسی، نیروهای آزادیخواه و مدافعان حقوق زنان را به اعتراض علیه اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی و  آزادی فوری دستگیرشدگان فرا می خوانیم. بکوشیم به سهم خود در هر کجا که هستیم و به هر شکل که می توانیم صدای اعتراض زنان مبارز کشورمان را برای دستیابی به حقوق آنها، پر طنین کنیم.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

هیئت مسئولین کنشگران چپ

هیئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ

۱۸ اسفند ۲۰۱۸ (۹ مارس ۲۰۱۸)

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا