حقوق بشر

اطلاعات اهواز؛ بازداشت تعدادی از جمله چند زن

شمارى از شهروندان اهوازى از جمله چند زن توسط اداره اطلاعات اهواز بازداشت شدند…

Afbeeldingsresultaat voor ‫اطلاعات اهواز؛ بازداشت تعدادی از جمله چند زن‬‎
کریم دحیمى: به گزارش فعالین حقوق بشر، اداره اطلاعات اهواز چند خانواده از اهالى کوى زیتون کارمندى را به طور دسته جمعى در روز چهارشنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۶ بازداشت کرده است و به مکان مجهولى منتقل کردند.

منابع حقوق بشرى مى گویند؛ تعداد بازداشت شدگان بیش از ۱۵ نَفَر هستند که ۳ زن جزء بازداشت شدگان مى باشند.نیروهاى اداره اطلاعات اهواز بعد از بازرسى منازل بازداشت شدگان و به هم زدن وسائل منازل آنها، تعدادى موبایل و دو ماشین را با خود بردند.

هویت سه تن از بازداشت شدگان تا کنون مشخص شده است:

مریم زبیدى ۵۱ ساله و دو فرزند او بنام بنیامین آلبوغبیش ۲۸ساله و محمد على آلبوغبیش ۲۵ ساله

تا کنون اتهام و محل نگهدارى بازداشت شدگان مشخص نشده است.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا