زنان

مدافع محبوب زنان و زاغه نشینان برزیل ترور شد!

فعالین چپ و هواداران مریله فرانکو می گویند این ترور کار پلیس مخفی برزیل است، مریله شخص بسیار محبوبی بود و بر ضد سرمایه داران و حامیانشان فعالیت می کرد و هیچ دشمنی به جز حکومت و پلیس نداشت …
مریله فرانکو عضو حزب سوسیالیست و آزادی و عضو شورای شهر ریودوژانیرو برزیل بود. وی از منتقدان سرسخت حکومت علیه فقر و محرومیت بود. خود او در یک خانواده محروم ساکن زاغه های ریو متولد و بزرگ شده و به عنوان یکی از افراد محروم ترین قشر جامعه و همچنین به عنوان یک زن انواع تبعیض و نابرابری را تجربه کرده بود. به همین دلیل از نوجوانی فعالیت خود را علیه تبعیض و فقر شروع کرده و در سازمان های مختلف غیردولتی عضو شد. بعد از چند سال فعالیت و مبارزه پیگیرانه به دلیل محبویت زیاد به عنوان یکی از اعضای شورای شهر هفت میلیونی ریو انتخاب شد و به یکی از رهبران محبوب محرومان برزیل و زنان تبدیل شد. او همچنین فعال جدی حقوق زنان بود و در این عرصه پیگیرانه و جدی فعالیت داشته و دست آوردهایی را برای زنان را در کارنامه مبارزاتی اش دارد.

بارها به خشونت سازمان یافته و مافیایی پلیس علیه طبقه محروم و مشخصا زاغه نشین های ریو اعتراض کرده بود. از یک ماه پیش دولت برزیل به بهانه مبارزه با مافیا ارتش را در زاغه های شهر ریو مستقر کرده و هر گونه اعتراض را شدیدا سرکوب میکند. اوایل این هفته دو جوان معترض به حضور ارتش در محل زندگی شان با شلیک گلوله توسط همین نیروها به قتل رسیدند.

بعد از قتل این دو جوان و فشار نیروهای امنیتی بر روی مردم، روز چهارشنبه ۱۴ مارس مریله به همراه رفقایش اعتراضی را سازماندهی میکنند و سخنرانی شدیدی را علیه این قتل ها و همچنین برخورد پلیس و نیروها به زنان سیاه پوست این زاغه ها ایراد میکند. دو ساعت بعد توسط “چند فرد ناشناس” با رگبار اسلحه در ماشین شخصی ش به همراه همکارش ترور میشود. همکارش زنده می ماند اما خودش متاسفانه همانجا جان می دهد. پلیس اظهار داشته این قتل “توسط مافیا” صورت گرفته و هیچ دخلی به پلیس ندارد!
فعالین چپ و هواداران مریله فرانکو به درستی اظهار کرده اند “شک ندارند این ترور کار پلیس مخفی برزیل است، مریله شخص بسیار محبوبی بود و بر ضد سرمایه داران و حامیانشان فعالیت می کرد و هیچ دشمنی به جز حکومت و پلیس نداشت.

با توجه به سوابق و کارنامه ننگین دولتهای سرمایه داری در ارعاب و ترور مخالفین و مدافعین و رهبران محرومان و کارگران، انگشت اتهام رو به حکومت برزیل و مافیای سازمان یافته دولتی است.

همین دو هفته پیش هم در کشور اسلواکی هم یک روزنامه نگار مستقل ۲۷ ساله به نام یان کوچاک که مشغول تهیه گزارش از اختلاس و فساد مالی مسولان حکومتی بود به طرز مشکوکی به همراه نامزدش مارتینا ترور شدند. این ترور تظاهرات دهها هزار نفره را به دنبال داشت و اعتراضات به جایی رسید که نخست وزیر و چند مقام دولتی اسلواکی مجبور به استعفا شدند.

بعد از ترور مریله فرانکو در برزیل هم هواداران او در خیابان های ریو دست به تظاهرات و راهپیمایی زده اند. امروز و در پی متهم کردن دولت به قتل مریله توسط بخشی از معترضین، پلیس به صف شان حمله کرد و انها را مورد ضرب و شتم قرار داد و تعدادی را نیز دستگیر کرد.
دهها هزار نفر از زاغه نشین ها و مردم محروم که مریله مدافع شان بود امشب به خیابان های ریو رفته و یاد او را گرامی داشتند.

یاد این یار و یاور محرومان و زاغه نشین های ریو گرامی باد!
ننگ به سرمایه و حامیانش
نه به تروریسیم

بختیار پیرخضری

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا