زحمتکشان

دستمزد ۹۷: سرکوب مزدی تمدید شد

سرکوب مزدی در کشورمان ایران برای یک‌ سال دیگر تمدید شد. شورای عالی کار حداقل دستمزد را ۱۹.۸ درصد افزایش داد. رقم مصوب کمتر از نصف سبد معیشت است…

سرانجام خواسته کارگران برای تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت نادیده گرفت شد. حداقل دستمزد برای حداقل بگیران ۱۹.۸ درصد بیشتر خواهد شد اما میزان افزایش دیگر سطوح مزدی ۱۲.۵ درصد خواهد بود.

براساس مصوبه شورای عالی کار حداقل مزد سال آینده یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان خواهد بود. دستمزد کارگرانی که بیش از حداقل دستمزد دریافت می‌کنند اما به میزان کمتری افزایش خواهد یافت.

اعضای کارگری شورای عالی کار پیش از این خواسته خود را تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت اعلام کرده بودند. کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار مبلغ سبد معیشت را ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد کرده بود.

آنگونه که خبرگزاری‌های داخلی گزارش کردند این رقم با مخالفت شدید گروه کارفرمایی شورای عالی کار مواجه شد. پس از مخالفت این گروه، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی گفت که با گروه‌های کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار به صورت جداگانه مذاکره خواهد کرد.

همزمان با این خبر اعضای کارگری شورای عالی کار که از تشکل‌های کارگری همسو با خانه کارگر انتخاب شده‌اند، از خواسته تعیین مزد بر اساس سبد معیشت عقب‌نشینی کرده و خواستار افزایش ۲۹ درصدی حداقل دستمزد شدند.

اصغر آهنی از اعضای کارفرمایی شورای عالی کار این میزان افزایش را به زیان تولید خواند و از دولت خواست که مسئولیت خود را در افزایش هزینه خانوارهای کارگری بپذیرد.

اعضای کارفرمایی شورای عالی کار در نشست‌های پیشین مذاکرات مزدی تامین هزینه مسکن، بهداشت و آموزش خانوارها را وظیفه دولت دانسته بودند.

آهنی گفته بود که دولت حاضر به پذیرش سهم خود در افزایش هزینه‌های غیرخوراکی کارگران نیست.

در همین حال خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران پیش از برگزاری آخرین نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، سناریو دولت را افزایش ۱۹ درصدی مزد اعلام کرد و از توافق گروه‌های سه‌گانه برای اعلام این رقم خبر داد.

سرانجام شامگاه دوشنبه ۲۸ اسفند خبرگزاری‌های ایران میزان افزایش حداقل دستمزد را ۱۹.۸ درصد اعلام کردند که حدود ۱۰ درصد کمتر از آخرین رقم اعلام شده از سوی اعضای کارگری شورای عالی کار است.

با این میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران ۱۸۴ هزار تومان افزایش می‌یابد و به رقم یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان خواهد رسید که کمتر از نصف مبلغ اعلام شده برای سبد حداقل معیشت و نزدیک به یک سوم خط فقر اعلام شده از سوی مجلس شورای اسلامی است.

تشکل‌های مستقل کارگری که از مذاکرات مزدی حذف شده‌اند، پیش از این خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۵ میلیون تومان شده بودند.

بیش از ۵۰ تشکل کارگری مستقل از کارگران خواسته‌اند در صورت تصویب دستمزد کمتر از رقم اعلام شده، اعتراض‌های گسترده‌ای را سازماندهی کنند.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا