ویدئو

شادی مردم به بهانه عید نوروز

نوروز باستانی با آداب و رسومی که دارد هم بر زندگی فردی و خانوادگی و هم بر اجتماع و فرهنگ بسیاری از مردم تاثیرات فراوانی گذاشته است….

شادی های مردم به کوری چشم بدخواهان امسال بسیار علنی و گسترده است (۲ فیلم)

در نهایت و با در نظر گرفتن همه رسم و رسوم و عادات نوروزی مردم می توان نوروز را بهانه ای برای رواج شادی در میان همه مردم کشور دانست و زمانی برای فراغت از دغدغه های و دلمشوغی های جامعه مدرن.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا