اخبار

هیچ چیزی از چشم مردم پنهان نیست !

آنزمان البته هنوز احمدی نژاد نظرش به نظر رهبری نزدیکتر بود و انتقاد از دولت هزینه داشت و بسیاری از روزنامه نگاران و سیاسیون و مردم هزینه انتقاد از دولت پاکدست و راستگوی مدنظر رهبری را با زندان و حصر و تبعید پرداخت کردند. این روزها اما که انتقاد از احمدی نژاد و باند وی نه تنها هزینه‌ای ندارد که باعث می‌شود حاکمیت خوشش بیاید، زوایای پنهان دولت نهم و دهم و بی‌بصیرتی حاکمان روشن‌تر از قبل…

سال ۸۸ هنگامی که میرحسین موسوی در یک سخنرانی گفته بود دولت من دولت کف بینی و رمالی نخواهد بود، خامنه‌ای که احساس کرد به دولت مورد علاقه‌اش توهین شده در سخنانی شدیدالحن آن هم از تریبون نماز جمعه در حمایت از احمدی نژاد به میرحسین موسوی حمله و انتقاد کرد که به رییس جمهور! نسبت‌های زشت می‌دهند؛ دروغگویی!‌ کف بینی! رمالی!

آنزمان البته هنوز احمدی نژاد نظرش به نظر رهبری نزدیکتر بود و انتقاد از دولت هزینه داشت و بسیاری از روزنامه نگاران و سیاسیون و مردم هزینه انتقاد از دولت پاکدست و راستگوی مدنظر رهبری را با زندان و حصر و تبعید پرداخت کردند.

این روزها اما که انتقاد از احمدی نژاد و باند وی نه تنها هزینه‌ای ندارد که باعث می‌شود حاکمیت خوشش بیاید، زوایای پنهان دولت نهم و دهم و بی‌بصیرتی حاکمان روشن‌تر از قبل می‌شود.

به گزارش کلمه، اینبار حسینی وزیر ارشاد سابق دولت احمدی نژاد در حملاتی وی را متهم کرده است که از یک مرشد از نظر پنهان دستورالعمل می گیرند.

محمدحسینی وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد در گفت و گو با عصر ایران می‌گوید احمدی نژاد و مشایى ظاهرا تحت تاثیر القاءات “مرشد از نظر پنهان “ خود، دچار توهماتى شده اند که باقاطعیت خبر از تحولاتى در کشور مى دهند که؛ بزودى ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم مى دهند تا همه چیز بر وفق مراد آقایان شود و مجدد به قدرت بازگردند!

وزیر ارشاد اسبق گفت: خوب است که به آنها یادآورى شود درگذشته هم بارها با ضرس قاطع در موضوعات مختلف ازجمله رئیس جمهورشدن مشایى پیش گویى کرده بودندکه هیچ کدام ازاین رؤیاها تعبیرنشده بود و داستان منجمى را تداعى مى کند که هنگام اعدامش بخاطر پاره اى جرایم ازاو سوال کردند، آیا این ماجرا و سرنوشت را هم پیش بینى کرده بودى؟ پاسخ داد بله درطالع خود رفعتی دیده بودم، ولى فکر نمى کردم بالا بردنم براى اعدام باشد!

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا