گوناگون

هشدار احمدی نژاد درباره شرایط بقایی: خطر حتمی است!

حمید مظلوم دو روز است که آب هم نخورده و جان شیرین را سند پاکی و حقانیت خود قرار داده است.

ثانیه ها حیاتی است و جان بیگناهی در معرض خطر حتمی است.

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا