گوناگون

آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت؛


رقص و شادی مردم در سیزده بدر علیرغم سالگرد فوت زینب (۳ فیلم)


رقص و شادی مردم  قم  با ساز و دهل در روز سیزده بدر

به کوری چشم حسودان و بدخواهان

سیزده بدر تمام عیار در پارک ارم همدان

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا