گوناگون

صدای اعتراضات مردم ترکیه رساتر می شود

نیمی از مردم ترکیه اردوغان را نمی خواهند..

نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد، کمتر از نیمی از مردم ترکیه خواهان ادامه ریاست جمهوری «رجب طیب اردوغان » در این کشور هستند.
براساس نتایج نظرسنجی انجام شده ازسوی موسسه پژوهشی متروپل ترکیه درماه مارس ۲۰۱۸ ، رجب طیب اردوغان رییس جمهوری این کشور برای باقی ماندن در قدرت از۴۹ و هشت دهم درصد از آرای مردم این کشور برخوردار است.
همچنین ۴۲ و یک دهم درصد شرکت کنندگان دراین نظرسنجی مخالفت خود را با ادامه ریاست جمهوری اردوغان اعلام کردند و ۸ و یک دهم درصد نیز گفته اند نظری در این خصوص ندارند.
طبق این نظرسنجی، تنها ۳۹ و یک دهم درصد از مردم ترکیه با ائتلاف حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی گرا موافق هستند و ۳۲ وشش دهم درصد شرکت کنندگان مخالف این ائتلاف هستند وهمچنین ۲۸ و سه دهم نیز نظری در این خصوص ندارند.
نتایج نظرسنجی متروپل همچنین نشان داد ۲۷ و پنج دهم درصد مردم ترکیه موافق ائتلاف احزاب مخالف در انتخابات این کشور هستند در حالیکه ۳۶ و ۹ دهم درصد مخالف چنین ائتلافی هستند و ۳۵ و هفت دهم درصد نیز رای خنثی داده اند.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا