گوناگون

محمود صادقی: آقای دادستان! به جای دخالت در کار شورای شهر، بفرمایید با گزارش ۵۰۰ صفحه ای تخلفات شهرداری چه کردید

آقای دادستان! این از اختیارات بدیهی شورای شهر است که درباره پذیرش استعفای شهردارش چه تصمیمی بگیرد. به جای نگرانی از اعمال اختیارات قانونی شورای شهر، پاسخگوی رفتار غیراخلاقی و غیرمتعارف زیرمجموعه خود با شهردار باشید.

پس از اظهارات غیرمسوولانه منتظری دادستان کل کشور که از شورای شهر تهران به دلیل نپذیرفتن استعفای نجفی انتقاد و به نجفی توصیه کرده بود دوباره استعفادهد محمود صادقی حقوق دان و نماینده مجلس ضمن انتقاد از موضع گیری خارج از صلاحیت دادستان تهران از وی خواست به جای دخالت در کار شورای شهر درباره گزارش ۵۰۰ صفحه ای تخلفات شهرداری به مردم گزارش دهد.

به گزارش کلمه، محمود صادقی در رشته توییت خود در این باره خطاب به منتظری نوشت:

آقای دادستان! این از اختیارات بدیهی شورای شهر است که درباره پذیرش استعفای شهردارش چه تصمیمی بگیرد. به جای نگرانی از اعمال اختیارات قانونی شورای شهر، پاسخگوی رفتار غیراخلاقی و غیرمتعارف زیرمجموعه خود با شهردار باشید.

این نماینده مجلس در توییت دیگری نوشت:
آقای دادستان! به جای دخالت در کار شورای شهر، لطفا بفرمایید با آن گزارش ۵۰۰ صفحه ای تخلفات و ۱۲ پرونده
شکایت شهرداری چه کرده اید؟!

محمود صادقی در ادامه رشته توییت خود تاکید کرد:
به عنوان یک دانشجوی حقوق معتقدم یکی از علل اساسی نابسامانی های کشور، ناآشنایی بسیاری از مقامات با اصل تفکیک قوا است؛ اگر هر مقامی طبق اختیارات و وظایف قانونی اش عمل و از مداخله در امور سایر دستگاهها خودداری کند، بسیاری از آشفتگی ها در نظام مدیریت کشور برطرف خواهد

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا