گوناگون

از این رو من کمونیست هستم

به ماه رفته خواهد شد

فراتر ازآن حتی

به جاهایی که تلسکوپ نمی بیندش.

 

اما چه زمانی کسی در دنیای ما گرسنه نخواهد ماند ؟

کسی نخواهد هراسید از دیگر کس ؟

هیچ کس بر دیگری فرمان نخواهد راند ؟

کسی دیگری را از پا درنخواهد آورد ؟

کسی امید دیگر کس را نخواهد ربود ؟

 

من پاسخ  این پرسش ها را می دانم

از این رو من کمونیست هستم !..

 

ناظم حکمت –  ۲۶ اوت ۱۹۵۹

برگردان: جهان

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا