فرهنگی

رژیم «ولایی» همچنان بر تحریف واقعیت پافشاری می کند

مسئولان رژیم «ولایی» با سخن گفتن از آزادی تدریس زبان‌ مادری خلق های ساکن کشور، سعی در تحریف واقعیت‌ها دارند. پنجشنبه، ششم اردیبهشت ماه ۹۷، جمشید جعفرپور، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم ایران، در سخنانی تحریف‌آمیز و کذب، از وابستگی مردم کردستان به نظام و رژیم ایران سخن گفت و اظهار داشت که تدریس زبان و ادبیات خلق های مختلف در ایران آزاد است و هم اکنون نیز طرح آن در دستور کار مجلس رژیم است….

وی در ادامه سخنانش و برعکس واقعیت موجود با اشاره به ماده ١۵ قانون اساسی رژیم، اظهار داشت: فراموش شدن زبان و ادبیات کرد مدنظر ما نبوده است و در دانشگاه‌‌ها و مدارس تکلیف کرده ایم که زبان و ادبیات اقوام در این مکان ها تدریس شوند.

تدریس زبان‌ کردی در دانشگاه های ایران در قالب واحدهای اختیاری صورت می‌گیرد که هدف از آن تحریف اندیشه مردم و به قناعت رساندن آنها در احترام به زبان اقلیت‌ها است، این در حالی است که فعالان مدنی در کوردستان، خواهان تدریس تمام علوم با این زبان و به رسمیت شناختن آن در ادارات و ارگان‌های رسمی هستند.

زبان مادری زبانی است که کودک سخن گفتن و شناخت خود از دنیای پیرامونش را با آن آغاز می کند. بنابراین، به نسبت شمار اقوام گوناگون ساکن در کره ی زمین زبان مادری وجود دارد، و اهمیت این مسئله و تلاش ناگزیز این اقوام برای حفظ زبان مادری به عنوان وسیله ای که زیست مشترک آحاد انسانی شان را ممکن می سازد در همین تنوع عظیم فرهنگی نهفته است.

رژیم «ولایت فقیه» طی چند سال اخیر، در راستای سرکوب خواست های مردم و در واکنش به فعالیت آن‌ها در حوزه زبان و ادبیات خلق های میهنمان ایران، از طریق نهادهای فرهنگ و ارشاد و اداره اماکن سعی در متوقف کردن فعالیت این نهادها در راستای آموزش زبان مادری نموده و در بسیاری موارد نیز دست به بازداشت و تهدید فعالان مدنی و فرهنگی زده است.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا