فرهنگی

طولانی ترین اعتصاب عمومی کردستان، همچنان ادامه دارد

در حالی اعتصابات کسبه و بازاریان شهر بانه وارد شانزدهمین روز خود میشود کە مسئولان رژیم مشغول بە دادن وعدە‌های دروغین و بی اساس هستند…

به گزارش کردستان معدیا،امروز دوشنبه نهم اردیبهشتماه سال ١٣٩٧، شانزده روز از اعتصاب مغازە‌داران و بازاریان شهر بانە می‌گذرد کە طولانی ترین اعتصاب کوردستان ایران بە شمار می‌آید.

این اعتصاب‌ها کە از تاریخ بیست و ششم فروردین از شهر‌های بانه و جوانرود آغاز شد، در اعتراض به بستە شدن بازار‌های مرزی و افزایش نرخ گمرک صورت گرفت و در مدت زمان کمی چندین شهرستان کوردستان نیز بە آنها پیوستند و خواستار باز شدن مرزها شدند.

بە گفتە بعضی از فعالان سیاسی کورد، رژیم با اعزام نیروهای ویژه و ضد شورش به شهرهای مرزی کوردستان، به صورت گستردهای بر فضای میلیتاریزه شده کوردستان افزوده و از طریق جاسوسی ومزدوران خود بر آن است تا مانع از ادامە اعتصاب‌های عمومی شوند ولی تلاش آنها بە دلیل آگاهی مردم و نیز عمق نابسامانی شرایط زندگی و مشکلات اقتصادی و وسعت بیکاری و گرانی بی نتیجە ماندە است.

اعتصاب کنندگان بر این باورند که هدف از بستن مرزها گسترش هر چه بیشتر فقر در کوردستان است، سیاستی که در چارچوب تدوام و تحکیم سرکوب در کوردستان تعریف می‌شود.

بنابر آمارهای منتشر شده، بستە شدن مرزهای کولبری موجب بیکاری بیش از ٨٠هزار نفر و اخلال در معیشت دهها هزار نفر دیگر شده است.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا