گوناگون

افزایش تعرفه‌های درمانی، افزایش ۶ درصدی ویزیت پزشکان را در پی داشت

روز شنبه، پانزدهم اردیبهشت ماه، علیرضا اولیایی منش، دبیر شورای عالی بیمه سلامت، از اعلام تعرفه‌های پزشکی سال ٩٧ خبر داد و گفت: در روزهای گذشته دولت رشد پنج درصدی تعرفه‌های پزشکی در چهار بخش دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه را تصویب نموده ‌است…

افزایش تعرفه‌های درمانی، افزایش ۶ درصدی ویزیت پزشکان را در پی داشت

او افزود: ویزیت پزشکان رشد ۶ درصدی، تعرفه هتلینگ تخت‌های بیمارستان در تمام بخش‌ها هشت درصدی، خدمات دندانپزشکی رشد ۵/٢ درصدی و جزء فنی خدمات پزشکی نیز رشد ۵/٢ داشته‌اند.

در حالی تعرفه‌های درمانی-بهداشتی افزایش می‌یابندکه بیکاری و فقر روز به روز در شهرهای ایران در حال افزایش است و همین امر نیز بنیادهای خانواده را متزلزل و بر آسیب‌های اجتماعی افزوده و نتیجتا موجب افزایش کودکان کار و کارتن خواب شده است.

فقر و نبود درآمد کافی گریبانگیر مردم ایران شده‌، در حالی که ثروت این کشور تنها در دست معدودی از افراد وابسته به حکومت متمرکز شده و تضاد طبقاتی بیداد می‌کند. طی هفته گذشته بیمارستانی در کرج از تحویل دادن کودک تازه به دنیا آمده‌ای به خانواده‌اش، که توان مالی پرداخت هزینه‌های زایمان را نداشتند، سرباز زده بود، که این امر واکنش‌ فعالین مدنی در ایران را در پی داشت.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا