فرهنگی

بیانیه کنشگران صنفی فارس؛ به مناسبت روز معلم سال ۹۷

فرارسیدن روز و هفته ی معلم بهانه ای است که قصه ی پر غصه ی آموزش و پرورش و مشکلات این نهاد را دگر بار تکرار کنیم و نشان دهیم که در پس تعریف و تمجیدهایی که صرفا فقط در این هفته از معلم و شان والای وی می شود چه دردها و مصائبی وجود دارد …
در روزی که ابوالحسن خانعلی به دست مزدوران رژیم پهلوی به شهادت رسید ما با بزرگداشت این معلم والا مقام یاد و خاطره ی وی را زنده نگه می داریم و صدای حق طلبی او و سایر معلمان این مرز و بوم خواهیم بود ‌.
شوربختانه مشکلات آموزش و پرورش به حدی رسیده که این نهاد بزرگ و پر اهمیت در حال احتضار است و امیدی به بهبود وضعیت آموزش و پرورش با نظر به اینکه این نهاد در اولویت قرار ندارد نیست .

بی توجهی به مشکلات ساختاری و زیر بنایی آموزش و پرورش در دهه های اخیر حادتر شده و تغییرات سطحی و روبنایی از جمله تغییر سیستم آموزشی نه تنها گره گشای مشکلات نبوده بلکه زمینه ساز مشکلات دیگری گردیده که هر فردی که چند صباحی در آموزش و پرورش مشغول کار گردد به خوبی این مشکلات را لمس می کند و با آنها دست به گریبان است .

مشکلات ساختاری آموزش و پرورش را در دو بعد کلان می توان تقسیم بندی نمود .

۱-بی توجهی به شان و منزلت معلم

۲-بی توجهی به کیفیت آموزش

عدم توجه به شان والای معلم و مقام فرهیخته ی وی ، کار را به جایی رسانده که معلمان به عنوان قشر فرودست جامعه شناخته می شوند .

دغدغه معیشت و بهره مندی از خدمات رفاهی که در شان معلم و جایگاه رفیع وی باشد ؛ زمینه ساز نابودی شخصیت و بی انگیزگی در محیط کار و در نتیجه نابودی کل سیستم آموزش و پرورش را مهیا نموده است . آموزش و پرورش به عنوان محور توسعه با توجه به جایگاه اقتصادی معلم به عنوان فاعل و نقش آفرین این سیستم در معرض خطری جدی است .

در حوزه ی دوم ، تاکید بر کمیت به جای کیفیت در امر آموزش مشکلات عدیده ای را هم در کوتاه مدت و هم دراز مدت برای توسعه پایدار و رشد جامعه فراهم کرده است . تغییر کتب درسی و سیستم آموزشی نه تنها به کیفی شدن آموزش کمکی نکرده بلکه دانش آموزانی فاقد دانش کافی را تربیت کرده که نقش آفرینی این افراد فاقد دانش و تخصص لازم در جامعه ؛ منجر به توقف توسعه و پیشرفت شده و در نهایت موجبات سقوط جامعه را فراهم می آورد .

عدم تخصیص بودجه ی مناسب به مدارس دولتی به عنوان تاثیرگذارترین رکن سیستم آموزش و پرورش ، زمینه ساز آموزش خصوصی و مافیای اقتصادی کلاس ها و کتب کمک آموزشی رنگارنگ گردیده و دانش آموزان با بضاعت مالی اندک که اکثریت جامعه آماری آموزش و پرورش را تشکیل می دهند را از تحصیل با کیفیت بازداشته و استعدادها و خلاقیت های آنها را در نطفه خفه کرده است .

کنشگران صنفی آموزش فارس ضمن هشدار این خطرات و با تاکید بر حق تجمع مسالمت آمیز مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همگام با فرهنگیان و دردمندان آموزش و پرورش سراسر ایران؛ در تجمع روز ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۷ شرکت خواهد نمود و خواستار بهبود و اصلاح موارد زیر است :

۱- اصلاح و بهبود معیشت معلمان و پرداخت معوقات

۲-اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری

۳-اجرای رتبه بندی

۴-بیمه کارآمد و در خور شان معلم

۵-متوقف سازی خصوصی سازی آموزش و مافیای آموزشی

۶-آزادی معلمان دربند و حق تشکل یابی

۷-اصلاح نظام آموزشی و کیفی سازی آن با در نظر گرفتن تمامی عوامل موثر در این امر به خصوص توجه ویژه به معلم

۸-تخصیص بودجه مناسب به مدارس

۹-عدم خشونت و ایجاد فضای آرام و شاد در مدارس

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا