گوناگون

بودن یا نبودن برجام مساله این نیست

عفو عمومی بدهید، زندانیان را آزاد کنید، اعدام ها را مهار کنید، تندروها را دور کنید، امنیت و رونق رسانه ها و مطبوعات را افزایش دهید، دوتابعیتی ها و حتی خارجیان را مرعوب نکنید، سرمایه گذاران را فراری ندهید، متخصصانی که باز می گردند را با اتهام جاسوسی گرفتار نکنید، گفتگوی ملی را آغاز کنید، تعامل با جهان را راهبرد اصلی قراردهید، منتقدان را حرمت نهید، اعتمادها را بازسازی کنید و… آنگاه خواهید دید که آمریکا هم هیچ کاری نمی تواند بکند …

?برجام پیش از خروج ترامپ توسط بنیادگرایان داخلی چون فرقه های #کیهانیه و #مصباحیه بی اعتبار شد و با مواضع زبانی و عملی، جاده صاف کن ترامپ شدند اما برجام خواهد ماند اگر ایران با”توسعه” و”رعایت حقوق بشر” به جای رجز خوانی داخلی و بین المللی با ترامپ و حامیان تندرو اش مقابله کند.

? مردم بزرگترین قدرتی هستند که با بدرفتاری قدرتمندان از دست می روند. “توسعه” و”حقوق بشر” “رفاه”و”کرامت انسان” را به ارمغان می آورد که راز قدرت واقعی اند.

?عفو عمومی بدهید، زندانیان را آزاد کنید، اعدام ها را مهار کنید، تندروها را دور کنید، امنیت و رونق رسانه ها و مطبوعات را افزایش دهید، دوتابعیتی ها و حتی خارجیان را مرعوب نکنید، سرمایه گذاران را فراری ندهید، متخصصانی که باز می گردند را با اتهام جاسوسی گرفتار نکنید، گفتگوی ملی را آغاز کنید، تعامل با جهان را راهبرد اصلی قراردهید، منتقدان را حرمت نهید، اعتمادها را بازسازی کنید و… آنگاه خواهید دید که آمریکا هم هیچ کاری نمی تواند بکند و خروجش از برجام بی فرجام شده و حتی قیمت ارز و اضطراب بازار هم پایین می آید در غیر این صورت باید منتظر وضعیت ناگوارتر باشیم.

?مشکل اصلی ما بودن یا نبودن برجام نیست، خودمان هستیم.

عمادالدین باقی – سحام نیوز

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا