جوانان

سفره‌های خالی زحمتکشان به دانشگاه ارومیه رسید

دانشجویان دانشگاه ارومیه در یک حرکت نمادین، اعتراض خود را به طرح اخذ هزینه درس خواندن و گران شدن واحدهای درسی نشان دادند.
روز سه‌شنبه، ١٨ اردیبهشت ١٣٩٧شمسی، عده‌ای از دانشجویان دانشگاه ارومیه با تجمع در مقابل دفتر رئیس دانشگاه، با شعار دادن و بدست گرفتن پلاکارد، علیه واگذار کردن دانشگاه به بخش خصوصی، نارضایتی خود را اعلام کردند.

دانشجویان دانشگاه ارومیه، با شعارهایی نظیر” دانشجو بیکاره، پول از کجا بیاره”، “دانشگاه تجاری، تدبیر یا خیانت”، ” نه، به پولی سازی دانشگاه”، علیه افزایش شهریه و مشکلات اقتصادی دانشجویان، اعلام نارضایتی کردند.

قابل ذکر است که دانشجویان با پهن کردن سفره خالی، همانند مردم شهر بانه که ٢۵ روزاست با تعطیل کردن بازار و مغازه‌ها دست به اعتصاب زده‌اند، با تجمع اعتراضی در مقابل دفتر رئیس دانشگاه ارومیه، علیه شرایط نامناسب اقتصادی اعلام نارضایتی کردند.

به گزارش کردستان میدیا،اعتصاب شهرهای مرزی ایران در ماه گذشته، از جوانرود تا سلماس، در برابر بسته شدن مرزها، با پهن کردن سفره خالی به نشانه شرایط نامناسب اقتصادی و بی توجهی رژیم به این شرایط، بوده است.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا