گوناگون

هر ساعت ۵٠ نفر به تعداد زندانیان ایران اضافه می‌شود

رئیس انجمن مددکاری، در سخنانی اظهار داشت: به صورت متوسط هر یک ساعت، ۵۰ تن در ایران روانه زندان می‌شوند…

او متذکر شد که: سالیانه ۴۲۰ تا ۴۳۰ هزار مجرم در ایران روانه زندان می‌شوند.

بنابر گزارش رسانه های حکومتی، روزانه نزدیک به ۱۲۰۰ نفر در ایران روانه زندان می‌شوند. در طول یکسال بیش از ۴۳۰ هزار تن به زندان می‌روند که نزدیک به نیمی از این جمعیت، در زندان ماندگار خواهند شد.

موسوی چلک پیشتر از وجود ۱۵میلیون پرونده قضایی سخن گفته بود که او آنرا نشان‌دهنده ضعف اخلاق اجتماعی در کشور می داند.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا