احزاب و شخصیت‌ها

امیرارجمند: حق اعتراض فقط با حرف تضمین نمی شود

ما نیازمند استقرار مکانیزمهای شناخته شده جهانی در این خصوص هستیم.حقوق شهروندی معنایی جز این ندارد. تکرار چنین حوادثی همبستگی ملی را متزلزل میکند. خطر اصلی که کشور را تهدید میکند فاصله عمیق بین مردم و حاکمیت است وگرنه بدون چنین گسل ها و گسست های گسترده قطعا نه ترامپ و همپیمانانش و نه هیچ قدرت دیگری نمی تواند به تمامیت ارضی و سیاسی ایران ضربه بزند.”

اردشیر امیرارجمند مشاور میرحسین موسوی در واکنش به حوادث کازرون گفت: حوادث کازرون تلخ، غم انگیز و قابل اجتناب بود. به هموطنان کازرونی، همه آسیب دیدگان و خانواده های آنان تسلیت می گویم. “دولت و مجلس موظف به تشکیل کمیته های تحقیق مستقل هستند. حق اعتراض فقط با حرف تضمین نمی شود. آن هم حرفهایی که ظاهرا باز فراموش شدند. ما نیازمند استقرار مکانیزمهای شناخته شده جهانی در این خصوص هستیم.حقوق شهروندی معنایی جز این ندارد. تکرار چنین حوادثی همبستگی ملی را متزلزل میکند. خطر اصلی که کشور را تهدید میکند فاصله عمیق بین مردم و حاکمیت است وگرنه بدون چنین گسل ها و گسست های گسترده قطعا نه ترامپ و همپیمانانش و نه هیچ قدرت دیگری نمی تواند به تمامیت ارضی و سیاسی ایران ضربه بزند.”

چهارشنبه شب گذشته، به دنبال درگیری‌های رخ داده در کازرون یک نفر کشته و شش نفر زخمی شدند. در دوماه گذشته اعتراضات گسترده‌ای در کازرون نسبت به ایجاد شهرستان جدید کوه‌چنار صورت گرفته بود که تجمع اخیر به خشونت کشیده شد.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا