گوناگون

امیر ارجمند: فهرستی برای عذرخواهی

اگر قرار بر عذر خواهی است بخش بزرگی از حاکمان از ادوار گذشته تا کنون که هنوز در قید حیات هستند و امکان آن را دارند باید از مردم عذرخواهی کنند. آیت الله خامنه ای اولین کسی است که باید از مردم عذر خواهی کند. البته با فساد ساختاری و ابر بحرانهای داخلی و خارجی که کشور با آن مواجه است تنها عذرخواهی کافی نیست.

عذر خواهی ایشان وقتی مورد قبول قرار می گیرد که با رضایت به انجام اصلاحات ساختاری و فوری امکان خروج کشور از وضعیت قفل شده کنونی را فراهم کنند. انشالله آقای جنتی نیز فراموش نمی کنند که در راس این فهرست طولانی از مقامات موظف به عذرخواهی، نام ایشان و هم پالکی هایشان که در کارنامه سیاه خود شدید ترین تعرضات به حقوق مردم و منافع ملی را ثبت کرده اند از جایگاه ویژه ای برخورد است.

اردشیر امیر ارجمند

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا