جوانان

بیانیه تشکل های دانشجویی به تفاوت حرف و عمل حسن روحانی: مگر قرار نبود دانشجو حرفش را بزند؟

بسیاری از دانشجویان در فضای مجازی نسبت به نحوه اختصاص تریبون اعتراض کردند و با هشتگ های انتقادی تریبون را فرمایشی دانستند. اعتراض اصلی دانشجویان به تفاوت حرف و عمل حسن روحانی است. آنها معتقد بودند حسن روحانی که پیش از این در بسیاری از سخنرانی های خود مطالبه گری و انتقاد را حق دانشجو دانسته و در سخنرانی مهرماه بر لزوم تشویق منتقدان تاکید کرده بود، انتقاد احتمالی بزرگترین حامیان خود، یعنی دانشجویان را برنتافت و بدین ترتیب اجازه سخنرانی به آنها داده نشد. …

شنبه شب، مراسم افطاری رئیس جمهور با دانشجویان، جوانان و زنان در حالی برگزار شد که بسیاری از فعالین دانشجویی به دلیل اینکه تریبونی برای بیان سخنان خود در اختیار نداشتند، مراسم را تحریم کردند.

در سال های گذشته عموما رویه به این صورت بود که یک یا چند نفر از سوی وزارت علوم یا وزارت بهداشت برای سخنرانی در برابر رئیس جمهور معرفی میشدند، اما در مراسم امسال هیچگونه همفکری با وزراتخانه های علوم و بهداشت صورت نگرفت؛ به طوری که تا آخرین ساعات هیچ یک از مسئولین فرهنگی دو وزارتخانه اطلاعی از برنامه سخنران ها نداشتند و تنها پاسخشان نسبت به پیگیری های دانشجویان «در جریان نیستیم» بود. در واقع برنامه نشست از سوی دفتر ریاست جمهوری بدون هیچ گونه هماهنگی با وزارتخانه ها تنظیم شده بود.

در واکنش به این رفتار، بسیاری از دانشجویان در فضای مجازی نسبت به نحوه اختصاص تریبون اعتراض کردند و با هشتگ های انتقادی تریبون را فرمایشی دانستند. اعتراض اصلی دانشجویان به تفاوت حرف و عمل رئیس جمهور بود. آنها معتقد بودند حسن روحانی که پیش از این در بسیاری از سخنرانی های خود مطالبه گری و انتقاد را حق دانشجو دانسته و در سخنرانی مهرماه بر لزوم تشویق منتقدان تاکید کرده بود، انتقاد احتمالی بزرگترین حامیان خود، یعنی دانشجویان را برنتافت و بدین ترتیب اجازه سخنرانی به آنها داده نشد.

در این راستا برخی از تشکل ها و فعالین دانشجویی با صدور بیانیه هایی به این رفتار دوگانه اعتراض کردند. در بخش هایی از بیانیه ای که جمعی از فعالین دانشجویی تهیه کرده اند، چنین آمده است:

«دانشگاه این محیط زندگی هر روزه‌ی ما در وضعیتی بحرانی قرار دارد. از طرفی هر روز هزینه‌های جدیدی بر زیست دانشجویی تحمیل می‌شود و طبقات فرودست در ذیل روابط کالایی از تحصیل منع می‌شوند و از طرف دیگر انتقادات و اعتراضات دانشجویان با دخالت نهادهای امنیتی فرادانشگاهی مواجه می‌شود. وزیر علوم ستارداران دانشگاه را دروغین می‌شمارد اما هنوز هستند«مجید دری»هایی که حق تحصیل آنان سلب شده است».

همچنین در بخشی دیگر از این بیانیه با اشاره به قول رئیس جمهور مبنی بر عدم فیلتر گفته شده است:« به واسطه اندک کمک تلگرام به گسترش جریان آزاد اطلاعات و شفاف سازی امور، نسیمی هرچند کوتاه وزیدن گرفت، نسیمی که با دستی که قول داده بود روی دکمه فیلترینگ نرود، از وزش افتاد، رویکرد پاک کردن صورت مساله برای حل آن، که راه حل همیشگی جمهوری اسلامی در برخورد با مسائل بوده است از سرگرفته شد. راه حلی که به جای استفاده از ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی با رویکردی متحجر سعی در ضدیت با آزادی گردش اطلاعات دارد.»

این دانشجویان در پایان بیانیه خود خواستار تغییر رویکرد دولت شده و گفته اند:« در انتها یادداور می‌شویم این عریضه را نه از باب امید به تغییری ناگهانی در رویکرد دولت می‌نگاریم بلکه معتقدیم هر آینده‌ای که در جست‌وجوی بهبود وضعیت است باید به این انتقادات و بحران‌ها پاسخی واقعی دهد. تغییر در رویکرد جریان اعتدالی نیز جز از پاسخ به این بحران‌ها متصور نخواهد بود».

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا