ویدئو

فیلم/ حرکت بیش از ۴۰۰ کامیون از کوار بسمت شهر شیراز در حمایت از اعتصاب راننده های کامیون کشور!

همهٔ شواهد حاکی از آن است که جامعهٔ ما در آستانهٔ انفجار اجتماعی بزرگی قرار دارد. اعتراض‌های پیگیر مردم کازرون در روزهای اخیر، اعتراض‌های فزایندهٔ کارگران و دیگر زحمتکشان کشور از معلمان و بازنشستگان گرفته تا مال‌باختگان و رانندگان کامیون سراسر کشور، در کنار ادامهٔ سیاست‌های ضدمردمی حاکمیت در سرکوب کردن اعتراض‌های مردمی و تهدید نیروهای سرکوبگر به تشدید اختناق، همگی نشانگر اوضاع غیرقابل تحمّلی است که مردم ما امروزه با آن روبه‌رو هستند….

اعتصاب رانندگان خودروهای سنگین اردبیل

پیام یک راننده پیمانی سپاه به مناسبت اعتصاب سراسری کامیون داران

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا