اخبار

۳۳ درصد مردم در فقر مطلق زندگی می کنند

ایران در میان ۶۰ کشور مورد مطالعه از نظر شاخص کیفیت زندگی در جایگاه ۵۸ قرار گرفته این در حالی است که دولتمردان از بهتر شدن شرایط زندگی خبر می دهند . حال آنکه طبق گفته های راغفر اقتصاد دان در حال حاضر ۳۳ درصد مردم در فقر مطلق زندگی می کنند و درآمد ۶ درصد از جمعیت کشور هزینه غذایشان را تامین نمی‌کند.

ایران در شاخص کیفیت زندگی از آخر سوم شد . بررسی های انجام شده در فوریه سال جاری نشان می‌دهد که ایران در میان ۶۰ کشور مورد مطالعه از نظر شاخص کیفیت زندگی در جایگاه پنجاه و هشتم قرار گرفته است . اما در حالی ایران شاخص کیفیت زندگی در ایران برابر با ۴۳.۹۲ بود که این شاخص در کشوری همچون دانکارک در صدر این رده بندی قرار داشت ۱۹۸.۹۲ اعلام شده است.طبق این گزارش دو کشوری که در سطح پایین ترینسبت به ایران قرار داشتند کشورهای ویتنام و مصر بوده اند. اما نکته جالب ماجرا اینجاست که آمارهای اعلامی از طرفی دولتمردان از بهتر شدن شرایط زندگی در ایران حکایت می کند. از رشد مثبت اقتصادی گرفته تا تورم تک رقمی . نرخ تورم در دو سال متوالی تک رقمی بوده و نرخ رشد اقتصاد هم هرچند وابســته به صنایع بزرگ، طی دو سال گذشته به بالای صفر هدایت شــده است.

با این وجود مردم معتقدند که شرایط زندگی هر روز برایشان سخت تر می شود. فرودین امسال بود که حسین راغفر اقتصاد دان اعلام کرد که ۳۳ درصد مردم در فقر مطلق زندگی می کنند. این استاد دانشگاه در حالی خط فقر مطلق برای یک خانواده چهار نفره شهری در سال ۹۶ را حدود چهار میلیون تومان می داند که تعریف دولت از فقر مطلق برای یک خانواده پنج نفره ٧٠٠ هزار تومان است. به گفته او، در حال حاضر درآمد ۶ درصد از جمعیت کشور هزینه غذایشان را تامین نمی‌کند. اسم این مرحله خط گرسنگی است و به آن معناست که درآمد یک خانوار حتی نمی تواند هزینه حتی غذایش را تامین کند.

پرداخت یارانه به کاهش فقر کمک نکرد
اما آمارها در حالی از بدتر شدن شاخص کیفیت زندگی در ایران حکایت می کند که قرار بود با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها پول نفت به سفره های مردم بیاید و وضع زندگی مردم بهتر شود . وقتی در دی ماه ۸۹ پرداخت یارانه شروع شد، به جز یکسال اخیر، سالیانه ۴۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه در کشور به همه مردم پرداخت شده است.به چند دلیل پرداخت یارانه به کاهش فقر کمک نکرده است: اول آنکه این حجم بزرگ نقدینگی که وارد کشور می شود خودش تورم زاست و در تورم گروه‌های پایین بیشتر آسیب می‌بینند؛ دوم آنکه شیوه درست برخورد و کاهش فقر، اشتغال زایی برای خانوارهاست.ار سال ۸۹ به یک خانوار ۵ نفره ۲۲۵ هزار تومان یارانه می دادیم که ۲۲۵ هزار تومان سال ۱۳۸۹ معادل ۸۱۲ هزار تومان امسال است؛ پس می بینید چرا خانوارهای فقیر، فقیرتر شده اند چرا که ظرفیت‌های جدیدی برای کسب درآمد نداشته‌اند این درحالیست که خیلی از خانوارهای محروم جامعه عمدتا با همان یارانه زندگی می‌کنند.

جایگاه ایران از نظر کیفیت زندگی در دنیا
در میان ۶۰ کشــور مورد مطالعه در این گــزارش، ایران از نظر شــاخص کیفیت زندگی جایگاه ۵۸ را دارد. در فوریه ســال جاری شاخص کیفیت زندگی در ایران برابر با ۴۳.۹۲ بود که شاخصی در سطح متوسط است. در واقع باتوجه به اینکه گستره شاخص بین صفر تا ۲۰۰ است، ایران جایگاه متوسط این شاخص را به خود اختصاص داده اســت. دو کشوری که از نظر این شاخص در سطح پایین تری نسبت به ایران قرار داشتند کشورهای ویتنام و مصر هستند. شــاخص قدرت خرید مردم برای ایران در ســال ۲۰۱۷ برابر با ۵۸.۴۴ بود که در سطح بسیار پایین قرار گرفته است.کشورهایی که کیفیت زندگی بالایی دارند باید شاخص قدرت خرید مردم در آنها بســیار بالا باشد.

شاخص هزینه های درمانی در ایران برابر با ۷۸.۵۱اعلام شده است که در سطح متوســط جهانی قرار دارد و شاخص تامین امنیت در این کشــور برابر با ۴۰.۴۹ اعالم شده است که این شــاخص هم در سطح متوسط قرار دارد. طبق این گزارش شاخصهزینه های زندگی در ایران برابر با ۵۶.۳۴ اعلام شــده است که در سطح بسیار پایین در مقایسه با دیگر کشورهای مورد مطالعه قرار دارد و یک فاکتور مثبت اقتصادی ارزیابی شده است.اگرچه متوسط درآمد خانوارها در این گزارش لحاظ نشده است. شاخص نســبت قیمت آپارتمان مســکونی به متوسط درآمد خانوارها در ایران برابر با ۷۳.۱۲ اعلام شده است که در سطح بالا قرار دارد و باعث افزایش فشار اقتصادی روی خانوارها می شود. شاخص ترافیک و شاخص آلودگی محیط زیست هم در ایران در سطح بسیار بالا قرار دارد که آسیب زیادی به شاخص کیفیت زندگی در ایران وارد کرده اســت.

بهترین شاخص کیفیت زندگی مربوط به کدام کشورهاست ؟
بالاترین شــاخص کیفیت زندگی در دنیا به کشــور دانمارک اختصاص دارد.طبق آخرین آمار تهیه شده شاخص کیفیت زندگی در دانمارک برابر با ۱۹۸.۹۲ است. کشور فنلاند که در این رده بندی جایگاه دوم را دارد در فوریه سال ۲۰۱۸ توانست شاخص ۱۹۵.۳۰ را به خود اختصاص دهد.کشورهای هلند و سوئیس و اتریش در این رده بندی جایگاه سوم تا پنجم را به خود اختصاص دادند. کشورهای اســترالیا ، نیوزیلند و امریکا تنها کشورهای غیراروپایی هستند که در میان ده کشور اول این فهرست جای گرفته اند. شاخص کیفیت زندگی در امریکا برابر با ۱۸۰.۵۶ بود و این کشور جایگاه نهم فهرست را به خود اختصاص داد. کشور ژاپن در این ردهبندی جایگاه سیزده، بریتانیا جایگاه هفده، امارات جایگاه بیست و یک و عربستان جایگاه ســی و یک را دارد. در فوریه سال جاری شاخص کیفیت زندگی در ترکیه برابر بــا ۱۲۶.۴۲ بود در حالی که مالزی و اندونزی به ترتیب شــاخص ۱۱۶.۵ و ۱۱۲.۱۸۹ را داشــتند. روسیه پنجاه و یکمین کشور این فهرست بود و پاکستان در جایگاه ۵۳ قرار داشت.
مرجع : پول نیوز

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا