اجتماعی

حدود ۲۰ میلیون نفر در حاشیه‌شهرها زندگی می‌کنند

موضوعی که نسبت به آن کم توجه شده است تغییرِ بافت جامعهٔ روستایی و تأثیر مستقیم آن در تغییر بافت شهری است. تصادفی نیست که سالیانه صدها هزار زارع ورشکست شده و برای امرار معاش از روستاها به شهرها روی می‌آورند و به اردوی عظیم بیکاران می‌پیوندند. امروز یک‌چهارم مردم ما، قریب ۱۹ میلیون نفر، یعنی دو برابر کل جمعیت کشور پرتغال، در کشورمان حاشیه‌نشین‌اند. دکتر عسگر جلالیان که در برنامه‌ای رادیویی صحبت می‌کرد با اشاره به این که حاشیه نشینی در صورت عدم توجه به یک بحران اجتماعی مبدل می شود، گفت: «در حال حاضر حدود ۲۰ میلیون نفر در کشور درگیر موضوع حاشیه نشینی هستند، در حالی که آمارهای موجود رقم حدودی ۱۸ تا ۱۹ میلیون را نمایان می کند»….
وی با اشاره به این که جمعیت حاشیه نشین همواره در معرض خطر قرار دارند، اظهار داشت: جمعیت حاشیه نشین علاوه قرارگیری در موقعیت خطر می تواند سبب ایجاد تهدید نیز باشد.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان این که جمعیت حاشیه نشین را نمی‌توان جمعیتی مقصر و بد تلقی کرد، عنوان کرد: حاشیه نشینی به دلیل بی‌تدبیریها، عدم نظارت و کنترل درست از طرف متصدیان امر به وجود آمده است.

وی همچنین در ادامه اضافه کرد: توزیع متوازن بودجه ها و ثروت در کشور یکی از مهمترین عوامل و راهکارهایی است که می تواند مشکل حاشیهنشینی در کشور را مرتفع کند.

جلالیان با اشاره به لزوم اجرای دقیق و کامل برنامه بودجه یک ساله و برنامه های توسعه ۵ ساله کشور، اظهار کرد: متاسفانه اجرای دقیق و صحیح قوانین در حوزه حاشیه نشینی مورد توجه قرار نمی گیرد.

وی با اشاره به ضرورت وجود آمایش‌های سرزمینی در حوزه حاشیه نشینی، تصریح کرد: شایسته است تا با همکاری استاندارها و مدیران شهری و روستایی مطالعات دقیقی در ارزیابی ظرفیت های مناطق مختلف صورت بگیرد، به طوری که ظرفیت های موجود از حالت بالقوه به مرحله اجرا و عمل برسند.

این حقوقدان با اشاره به این که بسیاری از هزینه‌های انجام شده در استانها بدون برنامه بوده است، عنوان کرد: بسیاری از برنامه‌های توسعه بدون تدبیر و نگاه‌های جامع و آینده پژوهانه طراحی و اجرا شده‌اند.

به گزارش ایسنا، وی همچنین در ادامه اضافه کرد: مردم حاشیه نشین به محض این که امکانات خوبی را در شهرهای مبداء خود پیدا کرده و از وجود آن ها اطمینان حاصل کنند به طور خودجوش به شهر خود بازگشته و مناطق حاشیه‌نشین را ترک خواهند کرد.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا