حقوق بشر

جنایتى دیگر در بازداشتگاه اطلاعات اهواز

اداره اطلاعات یک فعال عرب اهل سوسنگرد را زیر شکنجه کشت…

به گزارش فعالان حقوق بشر در اهواز، امروز ۱۵ خرداد ماه ۱۳۹۷، اداره اطلاعات طى تماسى به خانواده حاتم مرمضى، به آنها گفتند که جهت دریافت جسد فرزندشان به این اداره مراجعه کنند.

حاتم مرمضى،۲۰ ساله، فعال سیاسى و فرهنگى عرب از اهالى شهر سوسنگرد، در ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ توسط اداره اطلاعات در بیرون از منزل پدریش و در هنگام برگشت از منزل یکى از بستگانش در روستاى مالچیه توسط نیروهاى اداره اطلاعات ربوده شده است.

مراجعه هاى مکرر خانواده به دادگاه انقلاب و ستاد خبرى و دیگر نهادهاى امنیتى بى نتیجه بوده است و این نهادها از بازداشت حاتم مرمضى اظهار بى اطلاعى کرده اند.

بعضى از بازداشت شدگان که توسط اداره اطلاعات در دى ماه ۱۳۹۶ بازداشت شده اند او را در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز دیده بودند و حتى به خانواده او خبر داده اند که فرزندشان در بازداشتگاه اطلاعات است، اما بعد از یکسال که این جوان توسط اداره اطلاعات بازداشت شده بود خانواده او را بى خبر گذاشته اند.

دو تن از هم پرونده این فعال عرب بعد چندین ماه بازداشت در اداره اطلاعات اهواز به زندان شیبان و زندان فجر دزفول منتقل شدند.

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا