گوناگون

خلاصه مصاحبه «فتانه نجیب» در مورد دکتر «نجیب الله» فرزندخلف افغانستان

زمانیکه دکتر نجیب الله در دفتر سازمان ملل متحد بسر می برد پطروس غالی سرمنشی سازمان ملل متحد به ما و دکتر نجیب پیشنهاد کرد تا دکتر نجیب مریضی را بهانه کرده خودش را زیاد مریض وانمود کند تا ملل متحد بتواند به این بهانه او را از کشور خارج کرده و به اسلام آباد منتقل کند اما دکتر نجیب الله جدا این پیشنهاد را رد کرده اظهار داشت که مرگ را بر رفتن به پاکستان ترجیح میدهد…

همسر رئیس جمهوری سابق افغانستان با همه‌ای دردی که در وجودش از آن روز و شب  به یاد دارد، در مورد آخرین تماس تلفنی شوهرش با او و فرزاندنش می‌گوید و از حسی می‌گوید که همواره درایت ، دانایی، شرافت و انسانیت است.

دکتر نجیب الله در صحبت تلفنی با فرزندانش به آنها گفته بود که شاید نتواند دیگر آنها را در زندگی ملاقات کند و از آنها خواسته بود که اگر در کابل کشته شد به جسدش بنگرند، اگر در پشت زخم برداشته بود بدانند که پدر شان انسان ترسو و بزدلی بوده است اما اگر در سینه زخم خورده بود بدانند که پدر شان در مقابله با دشمن جان خود را نثار وطن کرد، فرزندان من بدانند که پدر شان افغانیت اش را ثابت نموده است!

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا