گوناگون

امام جمعه اصفهان مردم را تهدید کرد

روایتی داریم که باید ایرانیها را خانه خراب کرد، چون در نمازجمعه شرکت نمیکنند…

امام جمعه اصفهان گفته: روایت داریم اگر فردی سه هفته از روی بی اعتنایی نمازجمعه را ترک کرد باید خانه را روی سرش خراب کرد.

به گزارش بهارنیوز، یوسف طباطبایی نژاد با اشاره به اهمیت نمازجمعه افزود: بنا به فرموده حضرت امام خمینی اگر انقلاب اسلامی هیچ کاری هم نکرده باشد و نمازجمعه را احیا کرده باشد کار بزرگی انجام داده است می توانیم به اهمیت نمازجمعه پی ببریم.

این در حالیست که کشاورزان شرق اصفهان اخیرا به این یاوه سرایان پاسخ مناسبی داده بودند. آنها پشت به امام جمعه نشستند و فریاد زدند: رو به میهن، پشت به دشمن. (فیلم زیر)

فیلم : حرکت ملی – میهنی کشاورزان در نماز جمعه

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا