گوناگون

منبع “قطعی” کیهان در “سرویس اطلاعاتی و امنیتی”

کیهان یک “خبر به کلی سرّی” را منتشرکرد که ایشان می‌گفت از “سرویس اطلاعاتی و امنیتی یکی از کشورهای عربی منطقه درزکرده و به گونه‌ای در اختیار کیهان قرار گرفته”. خبری که “با قاطعیت” از اصابت “حداقل دو گلوله به محمد بن‌سلمان” و مرگ احتمالیش حکایت داشت …

حسین شریعتمداری نماینده ولی فقیه و مدیرمسئول روزنامه کیهان، در یادداشتی تحت عنوان “بن‌سلمان و برگی از یک سند سرّی” در شماره مورخ ۹۷/۲/۲۶ این روزنامه یک “خبر به کلی سرّی” را منتشرکرد که ایشان می‌گفت از “سرویس اطلاعاتی و امنیتی یکی از کشورهای عربی منطقه درزکرده و به گونه‌ای در اختیار کیهان قرار گرفته”. خبری که “با قاطعیت” از اصابت “حداقل دو گلوله به محمد بن‌سلمان” و مرگ احتمالیش حکایت داشت.

ان‌شاء الله عواملی که در “سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی” خارجی به روزنامه وزین کیهان “خبرهای به کلی سری” می‌رسانند، بابت این نوع خدمات پولی دریافت نکنند. چون -مثلا- از تصاویر محمدبن سلمان در حاشیه بازی پنجشنبه شب روسیه و عربستان به نظر نمی آید که مرده باشد یا به تازگی “حداقل دوگلوله” خورده باشد. هرچند بعد از باخت پنج بر صفر عربستان در مقابل روسیه، قاعدتا حال خوبی ندارد.


کلمه- حسین باستانی

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا