گوناگون

دولت ۱۶۲ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارد

نزدیک ۷۹ درصد اعتبارات هزینه ای در بودجه دارای چسبندگی بسیار است که کاهش آن هزینه های اجتماعی و سیاسی به دنبال دارد و از این رو، رفع این مساله برای دولت ها بسیار دشوار است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی میزان بدهی دولت به بانک مرکزی را ۱۶۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این وزارتخانه قصد دارد اطلاعات بدهی ها را پس از ساماندهی آنها، از حالت محرمانه خارج کند.
«سیدحسین میرشجاعیان» در بیست و هشتمین همایش سالیانه سیاست های پولی و ارزی، بدهی دولت را یکی از مشکلات اصلی و ریشه اقتصاد ایران برشمرد و افزود: اینکه امروز بودجه جاری دولت رو به افزایش نهاده، نشاندهنده شرایط اقتصادی کشور است.
میرشجاعیان ادامه داد: نزدیک ۷۹ درصد اعتبارات هزینه ای در بودجه دارای چسبندگی بسیار است که کاهش آن هزینه های اجتماعی و سیاسی به دنبال دارد و از این رو، رفع این مساله برای دولت ها بسیار دشوار است.
وی تراز نبودن بودجه دولت را عامل اصلی حرکت به سوی ایجاد بدهی عنوان کرد و گفت: دست درازی به منابع بانک مرکزی یکی از راهکارهای دولت ها بود که در دولت تدبیر و امید جلو این کار گرفته شد.
میرشجاعیان تاکید کرد تا پیش از تصویب قانون رفع موانع تولید، دولت فهم خوبی از بدهی های خود نداشت اما با تصویب این قانون، مرکزی در مجموع وزارت اقتصاد به عنوان مرکز مدیریت بدهی ها تشکیل شد که در نخستین اقدام بدهی های دولت را احصا کرد.
به گفته وی، گزارش های این مرکز هر سه ماه یک بار به روز رسانی می شود و با خارج شدن این اطلاعات از حالت محرمانه، فهم عمومی از وضعیت موجود افزایش می یابد که این امر، نخستین گام برای حل مشکلات است.
به گزارش ایرنا، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت انتشار اوراق مشارکت دولتی گفت: بین سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ در مجموع ۲۱ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و صکوک دولتی منتشر شد که در برخی موارد برای پوشش هزینه های بخش سلامت بود.
وی ایران را در رده اقتصادهای نوظهور دسته بندی کرد و افزود: اگر بتوانیم بودجه ۱۳۹۷ را به طور کامل محقق و رشد هشت درصدی برنامه ششم را نیز به حوزه عملیاتی شدن نزدیک کنیم، یعنی موفق عمل کرده ایم که این موضوع هیچگاه در بودجه های سنواتی رخ نداده است.
میرشجاعیان تاکید کرد «باید این فهم را به حاکمیت بدهیم که در لایحه های مختلف به همکاری بیشتر و حتی تعامل قوا نیازمندیم».
وی گفت: اگر ابزار بدهی برای تعیین بودجه عمرانی اختصاص یابد وضعیت خوبی برای کشور اتفاق می افتد اما اگر این بودجه برای حوزه جاری هزینه شود، آیندگان را مقروض و مشکلات آتی کشور را بیشتر می کنیم.

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا