گوناگون

دادستان کل رژیم : دلیل مشروعیت قوه قضاییه این است که منصوب «خامنه ای»هستیم

محمد جعفر منتظری، دادستان کل رژیم «فقها» گفته است: “منکر برخی کاستی ها و اشکالاتی که مردم می گویند نیستیم ولی بزرگ کردن ضعف های دروغین و تعمیم خطای برخی قضاتی که دچار تعدی می شوند به همه قضات و کارکنان نشان می دهد که دست هایی پشت پرده می کوشد با تضعیف این قوه اقتدار آن را از بین ببرد و آن را دستگاهی ناکارآمد[جانی و آدمکش] نشان دهد.”
محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران

منتظری که پیش از خطبه های امروز نمازجمعه تهران صحبت می کرد، افزوده کسانی که خود سال های طولانی مسئولیت داشتند، امروز حق ندارند به صورت اپوزیسیون وارد شوند.

دادستان کل در بخش دیگری از سخنانش گفت: “مشروعیت کارهمه قضات، از عالی‌ترین مقام که ریاست قوه قضاییه است تا سایر قضات به این دلیل است که ما منصوب خامنه ای هسیتم.” به گفته  او برای قضاوت حتما باید نصب از ناحیه ولی فقیه باشد وگرنه حاکم جور خواهیم بود.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا