ویدئو

فیلم/اعتراضات مردم جان به لب رسیده خرمشهر

فیلم/ خیزش مردم مظلوم و ستم دیده خرمشهر با شعار « توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه » همچنان ادامه دارد؛ ۸ تیر …

فیلم/ وضعیت وِیژه در خرمشهر؛ گارد ویژه  سرکوبگر در مقابل مردم

فیلم/  ۸ تیرماه، آبادان: صف مردم برای دریافت آب 

 

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا