اجتماعی

بیانیه «گروه اتحاد بازنشستگان» در حمایت از مردم خوزستان

روز جمعه سه تجمع اعتراضی در خرمشهر برگزار شد و مردم زیر آفتاب داغ با دبه و دست نوشته های متعدد و با “یزله” و “هل هله”های خشم نسبت به وضعیت آب معترض بوده و خواستار برکناری مسئولین بحران آب شدند و بهبود وضعیت آب را مهمترین خواسته خود اعلام کردند…

زمین خشک

لبان تشنه

آب آب

 

فریاد اعتراض مردم خوزستان این بار برای تأمین آب شیرین، فضای شهرهای ملتهب خوزستان را به صحنه اعتراض تبدیل کرده است.

این روزها مردم خرمشهر و آبادان در گرمای طاقت فرسا و نبود آب شرایط بسیار دشواری را سپری می کنند.

سرزمینی که بر ثروت نشسته اما در فقر غوطه ور است. مردم معترضند و از آب؛ این حیاتی ترین عنصر زندگی محرومند.

روز جمعه سه تجمع اعتراضی در خرمشهر برگزار شد و مردم زیر آفتاب داغ با دبه و دست نوشته های متعدد و با “یزله” و “هل هله”های خشم نسبت به وضعیت آب معترض بوده و خواستار برکناری مسئولین بحران آب شدند و بهبود وضعیت آب را مهمترین خواسته خود اعلام کردند.

حضور نیروی انتظامی و تشدید فضای امنیتی و واکنش نسبت به حرکت اعتراضی مردم، مقاومت مردم را در پی داشت. وجود نیروهای نظامی- امنیتی در این روزها، فضای سالهای تلخ دوران جنگ و سختی آتش و ویرانی را تداعی می کند و شوربختانه هنوز مردم با گذشت سه دهه از پایان جنگ خرابیهای موشک ها، خمپاره ها و آوارهای شهر خود را نظاره گر هستند و گویا در شرایط جنگ بسر می برند.

شنبه ۹ تیر مردم مجددا به خیابان‌ها آمدند. حضور نیروهای امنیتی در این دو شهر به شکل چشمگیری افزایش یافت و علاوه بر پلیس ضد شورش، نیروهای لباس شخصی نیز در گوشه و کنار شهر با مردم معترض برخورد و تعدادی از معترضان را دستگیر کردند. در این وضعیت دستکم یک نفر کشته و تعدادی مجروح شدند.

در حال حاضر ماهشهر، سربندر و اهواز از مردم خرمشهر و آبادان حمایت گسترده ای را آغاز کرده اند.

شرایط بسیار اسفناکی در جای جای این سرزمین حاکم شده و مردم با آنها دست به گریبانند و مسئولان حکومتی نه تنها پاسخگوی مطالبات مردم نیستند بلکه دست به سرکوب شدید اعتراضات می زنند.

گذشته از محرومیت مردم خوزستان، فروش آب این جلگه سرسبز به کشورهای منطقه، زندگی مردم را به مخاطره انداخته است. چرا باید در منطقه ای که بیش از شش رودخانه در آن جاری است، مردم از کمبود آب رنج ببرند؟ این چه برخوردی است که با مردم می شود؟ منابع اقتصادی و کارخانه های عظیم تعطیل می شود، منابع عظیم آبی خشک می گردد، آلودگی هوا به درجه اعلا می رسد، بیکاری و فقر بیداد می کند… .

مردم زحمتکش خوزستان که همیشه زیر شدیدترین فشارهای محرومیت ناشی از جنگ و… بوده اند این بار متحدانه برای دفاع از زندگی و زنده ماندن، یکپارچه فریاد می زنند.

این بار مردم خرمشهر؛ شهری که پس از گذشت ۳۰ سال از جنگ ایران و عراق هنوز ویران است به خیابان آمدند و یک صدا آب سالم را می خواهند. ولی جواب تشنگی آنان سرکوب است.

گروه اتحاد باز نشستگان با این مردم تشنه که به حق خواستار حیاتی ترین خواسته خود هستند، اعلام همبستگی می نماید وضمن محکوم کردن اعمال سرکوبگرانه، خود را ملزم به انعکاس این فریاد های حق خواهی می نماید.

 

” گروه اتحاد بازنشستگان”

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا