جوانان

بیانیه انجمن حمایت از حقوق کودکان در خصوص پخش تصاویر بازجویی دختر ۱۷ ساله: از عاملان به شورای نظارت صداوسیما شکایت می‌کنیم

انجمن حمایت از حقوق کودکان در بیانیه‌ای به پخش تصاویر بازجویی دختر ۱۷ ساله اعتراض کرد. در متن این بیانیه، ضمن اشاره به غیرقانونی بودن این امر از نظر موازین حقوقی داخلی و بین‌المللی، اعتراف‌گیری و پخش تصاویر آن را از صداوسیما مصداق شکنجه روحی دانسته و از مدعی‌العموم درخواست کرده تا راسا نسبت به خاطیان طرح دعوا کند. هم‌چنین، انجمن به فوریت مراتب شکایت و اعتراض خود را مبتنی بر استنادات قانونی به شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما نیز متعاقبا ارایه خواهد کرد. متن کامل بیانیه انجمن حمایت از حقوق کودکان به شرح زیر می‌باشد:…
طی روزهای گذشته در تصاویر پخش شده از سوی شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران شاهد صحنه ای تلخ بوده ایم که فضای رعب انگیز بازجویی از دختر ۱۷ ساله و استیصال منجر به گریستن وی را با همراهی مصاحبه گر سازمان صدا وسیما به نحوی حقارت آمیز به نمایش می گذارد، پخش این تصاویر با هدف ایجاد رعب و عبرت آموزی میان جمعیتی است که در فضای مجازی به گونه ای فعال هستند و به واقع قدرت نمایی در مواجهه با نوجوانی است که بعنوان فردی زیر هجده سال، کودک قلمداد می گردد.
بی تردید هدف هر چه که باشد ، چنین برخوردی را بویژه در مورد کودکان، نه در نفس خود توجیه می کند و نه در به تصویر کشیدن آن. این برخورد نماد مشخص و بارز خشونت علیه کودکان به شمار می رود که به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ، ایجاد چنین فضای حقارت آمیز نوعی کودک آزاری روانی تلقی شده و به جهت عمومی بودن این جرم مدعی العموم می تواند راسا وارد ماجرا شده و نسبت به خاطیان طرح دعوا نماید.
این اقدام علاوه بر آنکه مغایر تمامی آموزه های علمی و روانشناسی حوزه کودکان است، از منظر اجتماعی نیز جز ایجاد فاصله هر چه بیشتر میان مردم و حاکمان نتیجه ای در بر نخواهد داشت و تحمیل فشاری مضاعف بر جامعه به شمار می رود، ضمن آنکه مطابق قوانین موضوعه کشور و همچنین قوانین بین المللی پذیرفته شده توسط مجلس شورای اسلامی، این اقدام سازمان صدا و سیما بطور خاص مغایر نص صریح اصل ۳۸ قانون عالی اساسی و بند الف ماده ۳۷ کنوانسیون جهانی حقوق کودک است چنانچه که کشورهای عضو همچون ایران تعهد نموده اند که هیچ کودکی مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه،غیر انسانی یا تحقیر آمیز قرار نگیرد، همچنین در بند یک ماده ۴۰ همان کنوانسیون کشورهای عضومتعهد می شوند که برای هر کودک مجرم ،متهم یا مظنون به نقض قوانین کیفری این حق را به رسمیت شناسند که با وی به روشی که موجب اعتلای مفهوم شرف و ارزش در ذهن کودک می گردد رفتار نمایند،روشی که احترام کودک به حقوق بشر و آزادی های اساسی دیگران را تقویت کند و به سن کودک و مطلوبیت ترویج ادغام مجدد وی در جامعه و ایفای نقشی سازنده توسط کودک در جامعه توجه داشته باشد. این درحالی است که رفتار به تصویر کشیده شده در شبکه یک سیما مبین بارز رفتار بیرحمانه و غیر انسانی به شمار می رود که جز به تخریب هر چه بیشتر مناسبات اجتماعی نخواهد انجامید.
انجمن حمایت از حقوق کودکان ضمن اعلام مراتب اعتراض شدید به اینگونه رفتارهای خشونت بار و ترویج دهنده خشونت، از دادستان عمومی کشور در خواست دارد به عنوان مدعی العموم نسبت به پیگیری حقوق پایمال شده نوجوان ۱۷ ساله اقدام و حضور عدالت در دفاع از کودکان کشورمان را به منصه ظهور رسانند. همچنین از مدیران سازمان صدا و سیما نیز انتظار دارد ضمن برخوردی قاطع با دست اندرکاران این برنامه، نقش ملی و اجتماعی خود را نشان دهند .بدیهی است این انجمن به فوریت مراتب شکایت و اعتراض خود را مبتنی بر استنادات قانونی به شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما نیز متعاقبا ارایه خواهد کرد.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا