گوناگون

هزینه‌های جاری دولت از درآمدها پیشی گرفت

براساس جزییات وضعیت بودجه دولت در سال گذشته درآمدهای مالیاتی، ۵/۹۹ درصد محقق شده و نسبت پرداخت‌های عمرانی به هزینه‌های جاری ۱۸ درصد شد‌….

به گزارش فارس، جدیدترین جزییات بودجه عمومی دولت در سال ۹۶ نشان می‌دهد تراز عملیاتی بودجه از رقم مصوب منفی ۷۹۷۲۰ میلیارد تومان در سال ۹۵ به منفی ۷۵۳۷۰ میلیارد تومان رسیده که رو به بهبود است‌.
بر اساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی درآمدهای بودجه بالغ بر ۱۶۷ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان بوده که از این میزان سهم درآمدهای مالیاتی ۱۱۵ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان و سایر درآمدها ۵۱ هزار ۷۳۰ میلیارد تومان بوده است‌.
جزییات این آمار نشان می‌دهد که کل درآمدها در سال گذشته ۷/۱۴ درصد نسبت به عملکرد ۹۵ رشد یافته و ۵/۹۹ درصد درآمدهای مالیاتی محقق شده است‌.
همچنین سایر درآمدها از ۴۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سال ۹۵، هفت هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ افزایش یافته است‌.
در مقابل پرداخت‌های جاری دولت نسبت به سال ۹۵ بالغ بر ۲/۱۷ درصد رشد داشت و از ۲۰۷ هزار و ۲۳۰ میلیارد به ۲۴۲ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان رسید‌. رقم مصوب سال ۹۶ بالغ بر ۲۵۳ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان بوده است‌. هزینه‌های دولت در سال گذشته بیش از رقم تورم ۲/۹ درصدی رشد کرد بنابراین صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ دستگاه‌ها از سوی مسوولان به خصوص سازمان برنامه بودجه ضروری تلقی می‌شود‌. در بخش دارایی‌های سرمایه‌ای نیز بیش از ۹۲ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان نفت، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی فروخته شده که رقم مصوب آن در بودجه ۹۶ بالغ بر ۱۱۸ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان بوده است‌. با این وجود واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۲/۲۴ درصد نسبت به ۹۵ رشد نشان می‌دهد‌.
در مقابل پرداخت‌های عمرانی یا همان تملک دارایی سرمایه‌ای سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ بالغ بر ۶/۱۳ درصد رشد نشان می‌دهد اما با این وجود نتوانسته رقم مصوب ۷۱ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومانی را محقق کند و حدود ۴۳ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان پرداختی وجود دارد و سهم ۵/۶۱ درصدی از رقم مصوب را پوشش داده است یعنی حدود ۵/۳۸ درصد عدم تحقق در این بخش مشاهده می‌شود‌. بر اساس این گزارش، تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه ۷/۵ درصد در سال ۹۶ نسبت به ۹۵ رشد داشته است‌. به تعبیری دیگر کسری بودجه به این میزان افزایش نشان می‌دهد‌. بخش دیگر بودجه عمومی دولت مربوط به دارایی‌های مالی می‌شود که آمارها و ارقام آن نشان می‌دهد دولت در سال گذشته از محل واگذاری شرکت‌های دولتی و انتشار اوراق ۶۰ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است‌. رقم مصوب واگذاری دارایی‌های مالی ۵۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود‌. مقایسه آمار این بخش با عملکرد سال ۹۵ حدود ۲/۴ درصدی کاهش نشان می‌دهد‌.
در بخش تملک دارایی‌های مالی که بخش اعظم آن مربوط به سررسید اوراق منتشر شده و تعهدات دولتی است ۳۳ هزار و ۱۷۰میلیارد تومان عملکرد وجود داشته که ۳۵ درصد بیشتر از رقم مصوب بوده است‌.
در بخش نسبت‌های تحلیلی، سهم درآمدها به پرداخت هزینه‌ای ۶۹ درصد، مالیات به پرداخت هزینه‌ای ۷/۴۷ درصد و مجموع درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به مجموع پرداخت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۶/۹۰ درصد است که توانسته ارقام مصوب را پوشش دهد‌.
نسبت تملک دارایی سرمایه‌ای به فروش نفت خام ۷/۶۳ درصد بود که باید به ۲/۷۱ درصد می‌رسید که نشان از کاهش پرداخت اعتبارات طرح‌های عمرانی به نسبت فروش است‌. همچنین تملک دارایی سرمایه‌ای ۱/۱۸ بود که رقم مصوب آن ۱/۲۸ درصد بوده و ۱۰ درصد کمتر از میزان یاد شده است‌.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا