اجتماعی

خطر فقر در کمین ۲۷ درصد از خانوار‌های ایرانی

مبارزه با فقر و افزایش سطح درآمد خانوارها یکی از وظایف اصلی دولت ها است. دولت ها از طریق ایجاد شغل و افزایش تعداد شاغلین خانوارها، می توانند سطح درآمد و متعاقب آن سطح رفاه خانوارها را افزایش داده و آن ها را از فقر و تنگدستی نجات دهند…

آمارها نشان می دهند که در سال ۹۶ تعداد خانوارهای بدون فرد شاغل افزایش یافته و به ۲۷.۹ درصد رسیده است. این آمار یعنی این که خطر فقر در کمین ۲۷.۹ درصد از خانوارهای ایرانی است.رفع فقر و افزایش سطح درآمد خانوارها و رساندن آن ها به یک رفاه نسبی، یکی از وظایف اصلی دولت هاست. رسیدن به این هدف نیز نیازمند آن است که دولت بتواند شغل ایجاد کند و تعداد شاغلین خانوارها را افزایش دهد و در نتیجه این افزایش، سطح درآمد و سطح رفاه خانوارها افزایش یابد.در چند سال اخیر، به دلیل مشکلات پیش آمده برای اقتصاد کشورمان از جمله رکود اقتصادی و تحریم ها بسیاری از کارخانه ها و کارگاه ها تعطیل و همین تعطیلی باعث رشد چشمگیر جمعیت بیکار در کشور شده است. افزایش جمعیت بیکاران نیز باعث شده است تا روند تعداد خانوارهای بدون فرد شاغل در چند سال اخیر صعودی شود و فقر تعداد خانوارهای بیشتری را تهدید کند.انتشار نتایج گزارش بودجه خانوار بانک مرکزی در سال ۹۶ نشان می دهد که تعداد خانوارهای بدون فرد شاغل با افزایشی ۱.۳ درصدی نسبت به سال گذشته، به ۲۷.۹ درصد رسیده است؛ یعنی هم اکنون، فقر در کمین ۲۷.۹ درصد از خانوارهای ایرانی است و زندگی آن ها را تهدید می کند.

نمودار زیر روند تعداد خانوارهای بدون فرد شاغل را در پنج سال اخیر نشان می دهد. همان گونه که ملاحظه می شود، در حالی که در سال ۱۳۹۲، ۲۴ درصد از خانوارها، بدون فرد شاغل بوده اند، این آمار در سال ۱۳۹۶ به ۲۷.۹ درصد رسیده است.یعنی تعداد خانوارهای بدون فرد شاغل در طی پنج سال، ۳.۹ درصد رشد داشته اند.البته گفتن این نکته مهم است، چون شاید در میان خانوارهای بدون فرد شاغل، خانوارهایی نیز باشند که افراد آن بی نیاز از انجام کار بوده و بانک مرکزی از آن ها به «افراد با درآمد بدون کار» یاد می کند. بازنشستگان بخشی از «افراد با درآمد بدون کار» می باشند؛ برای نمونه، خانواری که تمام فرزندان آن تشکیل خانواده داده و تنها پدر و مادر که هر دو یا یکی از آن ها بازنشسته هستند در خانه مانده اند، از جمله خانوارهای بدون فرد شاغل محسوب می شوند. قطعاً تعداد این گونه خانوارها در سطح جامعه بسیار اندک است، ولی به هر حال، آن ها بخشی از این خانوارهای بدون فرد شاغل را تشکیل می دهند.به هر صورت علی رغم آن که دولت دوازدهم در تلاش است تا فقر را در سطح جامعه کاهش دهد، این آمار نشان می دهد، خطر فقر در دوره دولت یازدهم و در ادامه در دولت دوازدهم تعداد خانوارهای بیشتری را تهدید می کند.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا