گوناگون

فساد و دزدی؛ سلطان شکر: فتیله ها را پایین بکشید

آیت‌الله مکارم‌ شیرازی از مراجع عظام تقلید گفت: شرایط حساس فعلی وقت تسویه حساب نیست…

به گزارش فارس، وی با اشاره به عوامل داخلی دشمنان بیان کرد: یک دسته از افراد پیاده‌نظام دشمنان هستند و دسته دیگر عوامل آنها نیستند بلکه نارضایتی‌هایی دارند به ویژه در شرایطی که نارضایتی‌های اقتصادی زیاد شده است.

آیت‌الله مکارم‌ شیرازی با اشاره به سخن رئیس جمهور آمریکا مبنی بر حمایت از هر اعتراضی در ایران گفت: اینگونه و با صراحت در امور دیگران دخالت می‌کنند؛ در چنین دنیایی که بی‌قانونی حاکم شده باید حواسمان خیلی جمع باشد. هیچ عقل سلیمی اجازه نمی‌دهد که در این شرایط تسویه حساب کنیم.

یک منبع حکومتی پیش تر نوشته بود: خطر فساد اقتصادی، اداری و مالی و همچنین ناکارآمدی مدیران و کارکنان در قوای سه گانه مهم تر از خطر پایگاه های نظامی آمریکا برای ایران اسلامی است.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا