گوناگون

بحران آب شرب در اصفهان

اگر بارش های اردیبهشت نبود اکنون بحران خرمشهر را در اصفهان می دیدید، البته این شرایط بد فعلا در اصفهان به تعویق افتاده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: آب شرب اصفهان در مضیقه است و اگر بارش های اردیبهشت نبود اکنون بحران خرمشهر را در اصفهان می دیدید، البته این شرایط بد فعلا در اصفهان به تعویق افتاده است.

چهار میلیون مترمکعب آب برای باغات چهارمحال در نظر گرفته شده و ۲.۵ میلیون مترمکعب برای باغات اصفهان است و در حال حاضر۵۰ میلیون مترمکعب آب خارج از برنامه از سد خارج می‌شود.

وی اضافه کرد: متاسفانه بخشی از برداشت های غیرمجاز دیده نشده است … گاهی حق اصفهان ضایع می شود و به جرات می توان گفت ظلمی که به کشاورزان اصفهان شده در طول تاریخ چنین چیزی در کشور دیده نشده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: آب شرب اصفهان در مضیقه است و اگر بارش‌های اردیبهشت نبود اکنون بحران خرمشهر را در اصفهان می‌دیدید، البته این شرایط بد فعلا در اصفهان به تعویق افتاده است.

وی افزود: در خصوص آب اصفهان مصوبه هایی وجود دارد و تصمیم دولت نیز است، اما چهار نفر جلوی قانون ایستاده اند اگر حاکمیت نتواند مصوبه های خود را اجرایی کند دیگر چه توقعی است که مردم به ما اعتماد کنند.

گزیده گزارش ایسنا

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا