گوناگون

شهرداری ها گرفتار بیماری مزمن خویشاوند گزینی

رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران اعلام کرد که شهرداری گرفتار بیماری مزمن “خویشاوند گزینی” است….

به گزارش ایسنا، مجید فراهانی صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود با بیان اینکه شهرداری تهران در دوره‌های گذشته گرفتار استخدام خویشان مدیران ارشد به شورا و شهرداری شده است، گفت: شهرداری طی سال‌های اخیر گرفتار بیماری مزمن «خویشاوند گزینی» شده که به این دلیل آسیب‌های زیادی هم دیده است.

وی با بیان اینکه شهرداری از این بیماری مزمن و کشنده در امان نمانده و در دوره‌های مختلف به سفارش اعضای شورا یامسئولان شهرداری افرادی از خویشاوندان آنها به استخدام شهرداری درآمدند، تصریح کرد: شاید این افراد شایسته باشند اما از آنجایی که افراد شایسته به دلیل ممنوعیت استخدام در شهرداری، پشت در مانده‌اند بهتر بود این خویشاوندان فضای دیگری را انتخاب می‌کردند.

فراهانی با بیان اینکه امیدوارم با تصویب طرح مدیریت تعارض منافع که در دست بررسی است این مسئله حل و شهرداری از شر بیماری مزمن “خویشاوندگزینی” رها شود، گفت: نکته دیگر در تذکر من بحث صندوق ذخیره کارکنان شهرداری است که ۱۰ سال پیش با مجوز اعضای شورای شهر، صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران تشکیل شد تا از طریق ذخیره کردن سه درصد از حقوق ماهیانه کارکنان و سرمایه گذاری بر اساس این سرمایه‌ها زمینه ارتقای سطح معیشت و رفاه آتی کارکنان را فراهم کنند اما متاسفانه سوء مدیریت و عملکرد نادرست صندوق سبب شده تا خبرهای ناراحت کننده‌ای را بشنویم.

وی افزود: بر اساس مصوبه شورای شهر سازمان بازنشستگی می‌بایست نسبت به دریافت مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال کمک شهرداری به صندوق ظرف مدت پنج سال اقدام می‌کرد و گزارش آن را به شهرداری تهران می‌داد اما این مهم محقق نشده و امیدوارم با اقدام موثر و به موقع شهردار تهران شاهد حفظ سرمایه کارکنان شهرداری باشیم.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا