تجمع کارشناسان بیمه کشاورزی روز یک‌شنبه مقابل ساختمان مجلس

تجمع کارشناسان بیمه کشاورزی روز یک‌شنبه مقابل ساختمان مجلس نمایندگان در بهارستان در اعتراض به عدم استخدام‌شان علی‌رغم تصویب طرح ….

Print Friendly, PDF & Email