گوناگون

مرگ بر خامنه‌ ای،مرگ بر اصل ولایت فقیه

بعد از تظاهرات روز پنجشنبه در شهرهای مختلف، فیلم ها و گزارش های منتشر شده، از حمله ماموران به مردم معترض در برخی از این شهرها خبر داد. همزمان در برخی از این فیلم ها، تظاهرکنندگان شعارهای تندی علیه رهبر جمهوری اسلامی سر دادند. (فیلم زیر)…

خبرگزاری فرانسه در گزارشی زیر عنوان “ناآرامی‌ها در ایران در آستانه دور تازه تحریم‌های آمریکا” به دور تازه تظاهرات اعتراضی در ایران پرداخته است.

این منبع نوشت: موج تازه تظاهرات که به شهرهای بزرگ، از جمله شیراز، مشهد، اهواز، اصفهان، کرج و شهرهای کوچکتر همچون رشت، ساری، نجف‌آباد، گوهردشت اشتهارکشیده شده است از سویی با شعارهایی در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و بحران اقتصادی در ایران همراه است اما در ویدئوهایی که از شهرهای مختلف بر روی شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است، همزمان شعارهایی در مخالفت با نظام جمهوری اسلامی سر داده می‌شود.

این همان غول دیماه است که دوباره برمی خیزد

صدها تن از فعالین حقوق زن طی بیانیه ای ضمن حمایت از اعتراضات روزهای اخیر در ایران نوشتند: یکی از برجستگی های تظاهرات اخیر نقش ویژه زنان در این اعتراضات است. در شاهین شهر زنان سازمانده تظاهرات بودند. در صادقیه تهران تریبون آژیتاسیون علیه فقر و گرانی و حاکمیت در اختیار و در تصرف یک زن شجاع بود! در تهران و هم در تظاهرات شیراز این نقش به عینه و با صلابت تمام قابل روئیت بود. زنان در صف اول مبارزه علیه نداری، فقر و گرانی ایستاده اند.

در این بیانیه آمده است: خیابانهای شهرهای کرج، تهران، شاهین شهر، شیراز، اصفهان و اهواز در روزهای داغ اخیر شاهد بیرون ریختن مردم عاصی، خشم زده از فقر و نداری، گرانی و اختناق بود. این یک سلسله تظاهرات اتفاقی و نتیجه جوش آوردن ناشی از اختناق و گرانی فعلی نیست. این همان غول دیماه است که دوباره برمیخیزد. ادامه دستور ناتمام و نیمه کاره خیزش دیماه است، برای همین جوانان قیام کننده کرج شعارشان این روزها این بود که تا دیکتاتور روکاره….قیام ادامه داره…. این بار جوانان و مردم بپا خاسته اند برای تعیین تکلیف نهایی با فقر و نداری و استثمار! خفقان و نظام مذهبی!

این بیانیه می افزاید:  بازگرداندن پول و ثروت مردم ایران از جیبهای گشاد این دزدان حرفه ای به سفره مردم است.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا