حقوق بشر

حسن سعیدی، داود رضوی و عطا باباخانی از اعضای تعاونی مسکن اتوبوسرانی تهران بازداشت شدند

به گزارش سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران سه عضو پروژه تعاونی مسکن سپیدار ۲ و ۳ کارگران اتوبوسرانی تهران صبح ۱۴ مرداد توسط پلیس امنیت تهران بازداشت شدند. این سه تن پس از آن دستگیر شدند که برای پیگیری وضعیت مسکن کارگران به محل تعاونی مراجعه کردند…

photo_2016-01-03_16-46-12
سندیکای کارگران اتوبوسرانی گزارش کرده که به‌رغم هماهنگی قبلی با مسئولان تعاونی مسکن، اعضای هیئت مدیره به صورت پنهانی با سه تن از اعضای تعاونی مسکن «به صورت پنهانی مذاکره کردند». این اقدام مدیران تعاونی مسکن اعتراض کارگران را به دنبال داشت. به دنبال این اعتراض «با هماهنگی معاونت منابع انسانی شرکت واحد و پلیس امنیت» سه تن از اعضای سندیکا به نام‌های حسن سعیدی، داوود رضوی و عطا باباخانی بازداشت و به ایستگاه چهارم پلیس امنیت تهران منتقل شدند. پروژه تعاونی مسکن سپیدار ۲ و ۳ کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد تهران قراربود که سال ۹۱ تمام وتحویل داده شود.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا