فرهنگی

آنان – ناظم حکمت

سرنوشت همه دیگرگون خواهد شد …

                                 به هنگام برخاستن آنان !

آنان که به فراوانی

                   مورچگان در خاک،

                               ماهی ها در آب،

                                    و پرندگان در آسمانند؛

ترسو و بی باک، 

                    نادان و عاقل

                        و کودکانند.

                        و خشمگینان.

                  و آفریننده که آنهایند…

تنها حکایت آنان است در حماسه ی ما.

 

 

آنان مقهور وسوسه ی خائنان

                         بیرق ها می افکنند،

                         میدان به دشمن وانهاده

                                                 در خانه می خزند،

 

آنان که

       خنجر کشیده برمرتدان،

       همانند درختی سبز خندان،

        بی مرثیه ای گریان،

        ناسزاگوی مادر و همسر که آنهایند…

تنها حکایت آنان است در حماسه ی ما.

 

آهن،

    زغال،

           شکر

مس سرخ،

بافته ها،

عشق ، ستم ، زندگی

بازوان تمامی صنایع

آسمان،

     صحرا،

            اقیانوس آبی،

مسیرغمناک رودها،

شهرها و مزارع شخم خورده ؛

 

سرنوشت همه دیگرگون خواهد شد …

                                 به هنگام برخاستن آنان !

 

درسپیده دمی

که از کرانه ی تاریکی

دستهای سنگین خود را برخاک فشرده

                                قد خواهند افراشت

 

آنان نقش کنندگان رنگین ترین تصاویر

                                    برداناترین آینه هایند

بردند و باختند در امتداد اعصار

بسیار سخن گفته شد از آنان

 

و برای آنان گفتند که:

                  چیزی از دست نخواهند داد،

                  جز زنجیرهای گردنشان را…

ناظم حکمت

 برگردان : جهان – مرداد

 

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotn

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا