احزاب و شخصیت‌ها

اتحاد فدائیان خلق: درود بر مردمانی که برپا میخیزند تا برافکنند بنیان حکومتی فاسد و جنایتکار را!

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران همچنین بر این باور است که وظیفه همه سازمانها و نیروهای سیاسی چپ، دمکرات و آزادیخواه است که در این شرائط حساس و بحرانی جامعه ایران، مبارزات خود در راه برکناری این رژیم و استقرار آزادی، دمکراسی و حکومت مردمی را هماهنگ کنند. 

باری دیگر موج جدیدی از اعتراضات مردم در شهرها از سر گرفته شده است.  مردم  در شهرهای مختلف، شیراز، اصفهان، کرج، اراک، تهران، ساری، مشهد،.. به خیابان آمده  صدای اعتراض خود را به فقر، گرانی، بیکاری، بی‌آبی،…و وضعیت ناهنجار کار و زندگی خود بلند کرده‌اندمردم در این راهپیمایی‌ها با سر دادن شعارهایی نظیر “مرگ بر گرانی”، “مسئول بی کفایت نمی‌خواهیم”، “مرگ بر دیکتاتور”، “گرانی تورم، نمی‌خوایم نمی‌خوایم”، “گرانی، تورم، بلای جان مردم” و “ملت گدایی می‌کند، آقا خدایی می‌کند” ، “مرگ بر خامنه ای” و … اعتراض خود را نشان می‌دهند.

در دیماه گذشته مردم در بیش از هشتاد شهر ایران در اعتراض به گرانی و بیکاری و بی‌توجهی حکومتیان به خیابان آمدند و نارضایتی خود را با راهپیمائی در خیابانها به نمایش گذاشتند. حکومت تلاش کرد تا با سرکوب و دستگیری فعالین جنبش دیماه، صدای اعتراض مردم را خفه کند. اما مشکلات عمیق اقتصادی- اجتماعی چنان زندگی را بر مردم تنگ کرده است که دیگر نه صبر و تحمل و وعده‌های دروغین حکومت و نه بگیر و به بند وسرکوب کارساز نبوده و اکنون چندین شب است که مردم به خیابانها آمده و دست به اعتراض میزنند.

حکومت اسلامی هیچ راه‌حلی برای برون رفت از این وضعیت ندارد. فساد در جان این حکومت لچنان لانه کرده است، که کاربدستان حکومتی هر یک تنها در فکر غارت و چپاول و پرکردن جیبها ی خود، در همان فرصتی که مصدر کار هستند، می‌باشند. اصولگرا و اصلاح طلب یکی پس از دیگری قدرت اجرائی را بدست می‌گیرند، و در پایان دوران صدارتشان کارنامه ای حقیرتر و فضاحت بار از قبلی باقی می‌گذارند و می‌روند. این حکومت در چهل سال گذشته جز گسترش فقر، ناامنی، بیکاری، و گسترش زندانها و دستگیری و زندان و کشتار مردمی که به این وضعیت اسفبار اعتراض می‌کنند، دستاورد دیگری نداشته است. بحران عمیق اقتصادی- اجتماعی و سیاسی امروز جامعه ما حاصل چهل سال حکومت اسلامی است.   

انچه از دیماه تا امروز در شهرهای ایران رخداده است طلایه راهی است که باید پیمود. تنها تداوم تظاهرات و همبستگی بین تظاهرکنندگان و همبستگی  همه اقشار و طبقات اجتماعی در اعتراض به بی‌حقوقی، سرکوب و کشتار حکومتی و رد حکومت مذهبی است که میتواند جامعه را به سمت خلاصی از این جرثومه فساد و جنایت که نزدیک به چهل سال است بر سرزمین ما و بر ما حاکم شده است پایان دهد.  

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ازاعتراضات مردم شهرهای مختلف ایران به گرانی و بیکاری حمایت کرده و دستگیری شرکت کنندگان در این اعتراضات را محکوم می‌کند. باشد تا این اعتراضات هرچه بیشتر و گسترده تر شده و در هماهنگی با اعتراضات کارگران و زحمتکشان و دیگر اقشار جامعه پایه‌های سست بنیان این رژیم را به لرزه در آورده و آن را درهم فروریزد. سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران همچنین بر این باور است که وظیفه همه سازمانها و نیروهای سیاسی چپ، دمکرات و آزادیخواه است که در این شرائط حساس و بحرانی جامعه ایران، مبارزات خود در راه برکناری این رژیم و استقرار آزادی، دمکراسی و حکومت مردمی را هماهنگ کنند.

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۷-۳ اوت ۲۰۱۸

 

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا