ویدئو

ظلم ظالم، جور صیاد

ظلم ظالم، جور صیاد
آشیانم داده بر باد
مسئولینی که این فیلم را ببینند و استعفا ندهند را باید از قدرت پائین کشید…

https://www.youtube.com/watch?v=65b1M6h16z8

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا