ویدئو

اتحاد رمز پیروزیست

راه ما، راه حق، راه بهروزیست

اتحاد اتحاد رمز پیروزیست….

پس از کارگران هفت تپه، نوبت به کارگران گروه ملی فولاد اهواز رسید…

https://www.youtube.com/watch?v=FoP8DByKCBQ

محورهای کلیدی در این اعتصاب بدین قرار است:

– جلوگیری از تفرقه‌اندازی و تاکید بر ادامه‌ی اعتصاب به عنوان حق قانونی کارگران

– ضعف مدیریتی به ویژه در سال های اخیر و طرح اداره‌ی کارخانه‌ها توسط کارگران

– تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری و مردمی به عنوان تنها راه رهایی از وضعیت اقتصادی کشور، به هدف نظارت بر عملکرد نهادهای دولتی

– بررسی مشکلات موجود: تعویق پیاپی در پرداخت دستمزدها و مزایا، اخراج مداوم کارگران بخش دفع آفات، فشار بی امان بر کار و زندگی کارگران شرکت، وضعیت فاجعه بار ایمنی و امنیت شغلی

– شفاف‌سازی درباره‌ی خط قرمز کارگران مبنی بر مالکیت خصوصی زمین‌ها و روند تجزیه‌ی آن‌ها
 سخنرانی اسماعیل بخشی، یکی از فعالین کارگری در هفت تپه در ارتباط با اعتصاب کارگران

https://www.youtube.com/watch?v=iyBN6TLoHZ4&feature=youtu.be

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا