گوناگون

رفع حصر در آستانه عیدقربان؟ هیچ خبری نیست

برخی رسانه ها در خبری از آزادی ملاقات محصورین با خانواده خبری منتشر کردند که خبر تازه ای نیست و پیشتر کلمه در خبری اطلاع داده بود که دختران موسوی می توانند بدون محدودیتهای سالهای قبل به ملاقات پدر ومادر خود بروند.

کلمه – گروه خبر: درپی طرح شایعاتی تکراری مبنی بر رفع حصر در آستانه عید قربان، پیگیری کلمه حاکی از تداوم وضعیت حصر است. برخی رسانه ها همچنین امروز در خبری از آزادی ملاقات محصورین با خانواده خبری منتشر کردند که خبر تازه ای نیست و پیشتر کلمه در خبری اطلاع داده بود که دختران موسوی می توانند بدون محدودیتهای سالهای قبل به ملاقات پدر ومادر خود بروند.

این درحالی است که در سالهای پیش از ٩٢ هم میرحسین موسوی و رهنورد همراه بازندانبانان به دنبال شایعات نادرست مبنی بر آزادی یا بهبود وضعیت، به خانه دختران خود برده شده بودندو بعد از آنهم حصر با شدت قبل ادامه داشت.

با این حال مجوز دیدار با دختران در منزل برخلاف آنچه برخی منابع القاکرده‌اند به معنای آزادی تردد و آزادی نیست و الزامات و ترتیبات آن توسط ماموران تعیین شده و در هرصورت خروج محصورین از منزل باید تحت الحفظ ماموران انجام شود.

به گزارش کلمه در رخدادی دیگر ماموران امنیتی روزگذشته اقدام به باز کردن پنجره های خانه اختر کردندکه هشت سال پیش آن راجوش داده و قفل کرده بودند. این پنجره ها درابتدای حصر و در راستای تبدیل خانه به زندان جوش داده شده و قفل شده بود و دستگیره های داخلی خانه کنده شده بود. اکنون پس ازهشت سال جریان پیدا کردن هوای تازه در خانه رویدادی ملموس است… .

نکته قابل ذکر اما این است که هنوز همه ی خانه پس ازهشت سال در اختیارمحصورین نیست و بخشی از آن (تاسیسات، پله، پشت بام)قفل شده و در اختیارزندانبانان است.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا