احزاب و شخصیت‌ها

حزب چپ ایران (فدائیان خلق): از اعتصاب کارگران هفت تپه و مطالبات شان حمایت می کنیم!

ما همچنین از همه گروهها، احزاب و افراد عدالت خواه دعوت می کنیم که سرکوب کارگران هفت تپه را محکوم و از مبارزه عدالت خواهانه شان حمایت کنند.

روز شنبه ٢٧ مرداد کارگران مجتمع صنعتی هفت تپه در اعتراض به امتناع کارفرما از اجرای توافقاتی که با نمایندگان کارگران به عمل آمده بود، بار دیگر مجبور به اعتصاب شدند. پرداخت منظم دستمزد ها، توقف اخراج کارگران، اجرای طبقه بندی مشاغلو ایمن سازی محل کار از مهمترین مطالبات معوق مانده کارگران در این اعتصاب اند که کارفرما به اتکاء حمایت مسئولین دولتی و قضایی و امنیتی، تا کنون از رسیدگی به آنها طفره رفته است.
در روز دوم این اعتصاب ماموران امنیتی با یورش به تجمع کارگران اعتصابی سعی کردند این اعتصاب را سرکوب کنند و درهم بشکنند. هجوم وحشیانه ماموران مسلح به تجمع مسالمت آمیز و صنفی کارگران که موجب مصدوم شدن شماری از کارگران و بازداشت ۵ نفر از آنها شد، در حالی انجام شد که تعدادی از کارگران این مجتمع که از کار اخراج شده بودند ساعتی قبل از این یورش وحشیانه در اعتراض به اخراج از کار و عدم رسیدگی مسئولین دولتی و کارفرما به شکایت شان مبادرت به خودسوزی کرده بوند، که خوشبختانه کارگران حاضر در محل توانستند به موقع مانع اقدام این کارگران شوند. علاو بر این، شایعه تقسیم و فروش زمین های متعلق به مجتمع توسط مالک کارخانه، کارگران و اهالی شهر را که از لحاظ امرارمعاش به کارخانه و زمینهایش وابسته اند سخت نگران و خشمگین نموده و یکی دیگر از انگیزه های این اعتصاب بوده است.

حکومت در شرایطی به درخواست مالک هفت تپه ماموران سرکوبگرش را به مصاف کارگران گرسنه فرستاد که مهمترین خواستهایشان، پرداخت به موقع دستمزد و داشتن امنیت شغلی است. این در حالی است که کارگران، که تنها طی سه ماه گذشته قدرت خریدشان ۵٠ درصد سقوط نموده و دستمزد ماهانه شان دیگر حتی هزینه یک هفته یک خانوار را جوابگو نیست، از این ظلم بسیار برآشفته اند. این دفعه اول نیست که ماموران امنیتی چنین وحشیانه به کارگران هفت تپه یورش بردهاند و با باتوم و گاز فلفل و پنجه بوکس عدهای از آنها را بخاطر درخواست دستمزد و مطالبات صنفی شان مصدوم و مجروح می کنند. در طول سالهای اخیر بارها این حملات که با هدف توقف اعتراضات کارگران هفت تپه صورت گرفته، تکرار شده اند و دهها کارگر در پی این اعتصابات دستگیر و محکوم به زندان و اخراج شدهاند. به علاوه موانع متعددی بر سر راه فعالیت سندیکای این کارخانه ایجاد شده و رهبران آن بارها به زندان افتادهاند.

ادامه اعتصابات نشان می دهد که این اقدامات نتوانسته و نمی تواند کارگران هفت تپه را وادار به دست کشیدن از اعتراضات و پیگیری حق و حقوق شان نمایند. نبرد دولت و کارفرمایان با کارگران بر سر حق و حقوق نیروی کار دهها سال است که فارغ از وضعیت اقتصادی و مناسبات خارجی حکومت بدون وقفه ادامه دارد. در تمام این مدت حتی در دوران احمدی نژاد که درآمدهای نفتی بطرز بی سابقه فزونی یافته بود، از بین بردن حق و حقوق کارگران جزء سیاستهای همه دولتها بوده است؛ واقعیتی که ماهیت ضد کارگری همه آنها را نشان می دهد و حتی فقر وفلاکت بی سابقه و خودکشی اعتراضی تعدادی از کارگران بجان آمده نیز خللی در رفتار حکومت با کارگران ایجاد نکرده و نمی کند. وضعیتی که امروزه کارگران و عموم مزدبگیران دارند نتیجه مستقیم و ادامه این سیاستهاست و با وجود پیامدهای فاجعه آمیز آنها نشانی از این که بخواهند تغییر مثبتی در آنها بدهند وجود ندارد و خودکشی نیز راه درستی برای مقابله با حکومت نبوده و نیست. راه درست و مقابله موثر با این سیاستها همان اعتراض و اعتصاب، سازماندهی و همبستگی است که کارگران هفت تپه و سایر کارگران در پیش گرفتهاند.

اینک قابل پیش بینی است که حکومت به بهانه تحریم ها سیاستهای ضد کارگری و عدالت ستیزانه اش را تشدید، و با سوءاستفاده از وضع عرصه را بیش از پیش بر کارگران تنگ کند. با اصرار رهبر حکومت بر ادامه سیاستهای مخرب تا کنونی و پیامدهای فاجعه بار آن بر تولید و زندگی کارگران و عموم مردم ناگفته پیداست که وضعیت کارگران و زحمتکشان هم به تبع آن بدتر خواهد شد. کارگران در چنین شرایطی راهی غیر از ادامه مبارزه و مقابله سازمان یافته با این سیاستها و همراهی با سایر جنبش های اجتماعی که برای خلع ید از عوامل این سیاستها و پایان دادن به وضعیت فاجعه بار کنونی می رزمند، ندارند. اعتراضات کارگران و سایر گروههای اجتماعی در سراسر کشور بطور مرتب در حال افزایش ولی پراکنده و کم اثر اند. با تشکیل گروههایی در شهر های مختلف باید تلاش کرد به این پراکندگی ها غلبه کرد. تشکلهای کارگری می توانند در شهر های مختلف برای غلبه بر پراکندگی و ایجاد هماهنگی درعرصه اعتراضات کارگری اقدام کنند. امروز رزم اکثریت مردم بر سر نان، کار و آزادی است. این خواسته ها تا زمانی که این حکومت وجود دارد دست یافتنی نیستند. این را اکثریت مردم بخوبی درک می کنند ولی این مهم بدون غلبه بر پراکندگی های موجود میسر نمی شود.

گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) اعتصاب و اعتراض را جز حقوق بدیهی کارگران و سایر گروه های اجتماعی می داند. بهمین جهت از اعتصاب حق طلبانه کارگران هفت تپه و مطالبات شان حمایت و حمله ماموران امنیتی به اعتصابیون را محکوم می کند. ما همچنین از همه گروهها، احزاب و افراد عدالت خواه دعوت می کنیم که سرکوب کارگران هفت تپه را محکوم و از مبارزه عدالت خواهانه شان حمایت کنند.

گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
۲۹ مرداد ۱٣۹۷ (۲۰ اوت ۲۰۱٨)

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا